Archidiecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

Tegoroczna Archidiecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę odbędzie się w piątek 5 października. Prosimy wszystkich katechetów ze szkół średnich o włączenie się w tę inicjatywę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga (Łk 1,30)". Celem pielgrzymki jest modlitwa o dobre rozeznanie drogi życiowej, a także zawierzenie Maryi czasu przygotowania się do matury.

Na wspólne pielgrzymowanie zaprasza Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. Pielgrzymka Maturzystów wpisuje się także w modlitwę całego Kościoła w intencji Synodu poświęconego Młodzieży, który odbywać się będzie w październiku bieżącego roku.

Szczegóły w piśmie Ks. Rafała Arciszewskiego - Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży: kliknij i pobierz.

VIII Tydzień Wychowania

W dniach 9-15 września 2018 będziemy przeżywać w Polsce VIII Tydzień Wychowania, będący wspólną inicjatywą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Tegoroczny Tydzień odbędzie się pod hasłem "W poszukiwaniu drogi". Z tej okazji we wtorek 11 września o godz. 11.00 w katedrze będzie sprawowana Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, dla uczniów i wychowanków przedszkoli, szkół i placówek katolickich, dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz wszystkich zatroskanych o wychowanie katolickie. Materiały duszpastersko-katechetyczne trafiły na półki parafialne w Kurii. Można również je pobrać ze strony http://tydzienwychowania.pl.
We wtorek 11 września o godz. 12.00 odbędzie się Konferencja pod hasłem "Odkryj własną drogę" w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej dla dyrektorów szkół oraz przedstawicieli nauczycieli, rodziców i starszych uczniów. Program konferencji: kliknij i pobierz.

Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej

Decyzją Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, z dniem 1 września 2018 roku w naszej Archidiecezji wchodzi w życie dokument "Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko-katechetyczne": kliknij i pobierz

Aneksy do "Wskazań" (1. Zalecane podręczniki i pomoce; 2. Elementy, jakie powinien zawierać list do Księdza Arcybiskupa; 3. Wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia Archidiecezji Białostockiej gotowe pomóc w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania): kliknij i pobierz.

informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 sakrament bierzmowania powinien być udzielony uczniom klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny (Zjazd Katechetyczny)

Tegoroczny Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny (Zjazd Katechetyczny) odbędzie się w sobotę 1 września 2018. W programie: Msza święta w białostockiej archikatedrze o godz. 10.00. Po Mszy świętej konferencja w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1a. Szczegółowy program: kliknij i pobierz lub zobacz w zakładce "FORMACJA" - "ZJAZDY".

Materiały do katechezy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

W nawiązaniu do pisma Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, z dnia 26 lutego 2018, w sprawie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, Wydział Katechetyczny udostępnia konspekt i materiały niezbędne do przeprowadzenia okolicznościowej katechezy, przygotowanej przez Pana Wizytatora dr. Bogumiła Dziedziula. Katechezę należy przeprowadzić we wrześniu lub październiku 2018, wybierając odpowiednie materiały i dostosowując konspekt do wieku i możliwości katechizowanych. Kliknij i pobierz:

-konspekt (pdf)
-załączniki (folder skompresowany, zip)

Konkurs filmowy „Białystok – Miasto Miłosierdzia w 10 rocznicę beatyfikacji Patrona Miasta ks. Michała Sopoćki"

Archidiecezja Białostocka zaprasza wszystkich wiernych, w tym dzieci, młodzież, rodziny, parafie, wspólnoty, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe do udziału w konkursie filmowym

Białystok – Miasto Miłosierdzia w 10 rocznicę beatyfikacji Patrona Miasta ks. Michała Sopoćki”.

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.sopocko.pl.

Kliknij i zobacz.

Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

W dniach 19-21 czerwca 2018 w Rzeszowie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Katecheza wobec zreformowanej szkoły polskiej”. Uczestnicy wysłuchali m.in. wykładu ks. prof. Piotra Tomasika, który omówił nową podstawę programową katechezy w Polsce oraz ks. dra hab. Jerzego Buczka, który wygłosił referat na temat: „Wartość wspólnoty Kościoła, Ojczyzny i rodziny”. W Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej księża dyrektorzy celebrowali Mszę świętą pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Uczestniczyli w niej również biskup Edward Białogłowski z Rzeszowa oraz biskup Marek Mendyk - przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. W ostatnim dniu obrad miało miejsce spotkanie z Marzeną Machałek - sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Był czas na pytania i dyskusję oraz komunikaty Biura Programowania Katechezy. Zdjęcie ze spotkania: kliknij i zobacz.

Posiedzenie Rady Katechetycznej poświęcone materiałom pierwszokomunijnym

W dniu 13 czerwca 2018 w budynku Kurii Metropolitalnej Białostockiej odbyło się posiedzenie Rady Katechetycznej Archidiecezji Białostockiej zwołane przez Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdę. Tematem obrad były diecezjalne materiały do katechezy parafialnej dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Członkowie Rady, po uprzednim przestudiowaniu materiałów, ocenili je pozytywnie. Zapadła decyzja o naniesieniu koniecznych poprawek, dopracowaniu strony graficznej, a następnie wydaniu materiałów drukiem. Powołano zespół, który w najbliższych miesiącach będzie kontynuował prace nad materiałami.
Do czasu publikacji nowej wersji materiałów, zachęcamy do korzystania z ich wersji studyjnej, dostępnej na stronie internetowej Wydziału.