Wizytatorzy parafialni

Wizytatorzy katechezy parafialnej przyjmują egzaminy kandydatów do bierzmowania, oceniając ich przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu oraz czuwają nad stanem katechezy parafialnej w dekanacie.

DEKANAT BIAŁYSTOK-BACIECZKI: ks. mgr Jan Hołodok

DEKANAT BIAŁYSTOK-BIAŁOSTOCZEK: ks. mgr Jan Grecki

DEKANAT BIAŁYSTOK-DOJLIDY:

DEKANAT BIAŁYSTOK-NOWE MIASTO: ks. mgr Andrzej Kondzior

DEKANAT BIAŁYSTOK-STAROSIELCE: ks. mgr lic. Tadeusz Żdanuk

DEKANAT BIAŁYSTOK-ŚRÓDMIEŚCIE: ks. Józef Koszewnik

DEKANAT DĄBROWA BIAŁOSTOCKA: ks. Jan Trochim

DEKANAT KNYSZYN: ks. Andrzej Sadowski, s. Henryka

DEKANAT KORYCIN: ks. Andrzej Gniedziejko

DEKANAT KRYNKI: ks. Marek Wiśniewski

DEKANAT MOŃKI: ks. Wojciech Wojtach

DEKANAT SOKÓŁKA: ks. mgr Stanisław Niewiński

DEKANAT WASILKÓW: ks. dr Zdzisław Karabowicz