XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Biblijne „zmagania" kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Na laureatów czekają między innymi, indeksy na uczelnie wyższe, na różne kierunki studiów oraz inne atrakcyjne nagrody, w tym m.in. pielgrzymka do Ziemi Świętej!

Więcej: http://www.okwb.pl/