Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/wyka/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Wizytatorzy parafialni

Wizytatorzy katechezy parafialnej dotychczas przyjmowali egzaminy kandydatów do bierzmowania, oceniając ich przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu oraz czuwali nad stanem katechezy parafialnej w dekanacie.

W obowiązującym w naszej Archidiecezji dokumencie pt. Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko-katechetyczne (p. 19) jest mowa o tym, że „w miejsce dotychczasowego egzaminu do bierzmowania należy zorganizować jedną z celebracji liturgicznych pod przewodnictwem dziekana”, którego „obecność na wspólnej modlitwie ma być wyrazem troski duszpasterskiej o kandydatów i poręczeniem ich właściwego przygotowania do przyjęcia sakramentu”. 

Dla przypomnienia - DOKUMENTY:

"Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko-katechetyczne": kliknij i pobierz.

Aneksy do "Wskazań": kliknij i pobierz

Troska o katechezę parafialną w poszczególnych dekanatach, w tym także w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do bierzmowania i I Komunii Świętej, spoczywa zatem na Księżach Dziekanach.

Dziękujemy wszystkim Księżom, którzy z oddaniem pełnili funkcję dekanalnego wizytatora katechezy parafialnej, troszcząc się o jej rozwój w naszej Archidiecezji.