I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

"Ze względu na to, że pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie religii w szkole domaga się uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży."

     Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 106

"Parafia jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych. Spotkania formacyjne w parafii winny odbywać się przynajmniej jeden raz w miesiącu i posiadać charakter katechetyczny. Nie powtarzają one nauczania religii w szkole, lecz je uzupełniają, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Program działań katechetycznych w parafii winien uwzględniać:

-środowisko formacji: jest nim własna parafia, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła;

-miejsce formacji: jest nim budynek kościelny lub parafialny;

-osoby odpowiedzialne za formację: kapłani, katecheci, animatorzy wywodzący się z kościelnych ruchów młodzieżowych;

-formy: spotkania zbiorowe wszystkich kandydatów, celebracje w kościele parafialnym (lub w kaplicach na terenie parafii), praca w grupach."

     Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 107

 

I Komunia święta w Archidiecezji Białostockiej:

NOWOŚĆ!

W nawiązaniu do informacji przekazanej podczas Archidiecezjalnego Dnia Katechetycznego w dniu 2 września 2023 (zob. relacja na stronie Archidiecezji - kliknij i zobacz), zamieszczamy poniżej „Wskazania duszpastersko-katechetyczne Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dotyczące przygotowania dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej w Archidiecezji Białostockiej”.

     TEKST DOKUMENTU - kliknij i pobierz.

Przypominamy, że od dnia 1 września 2023 obowiązującym w naszej Archidiecezji programem przygotowania dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej oraz formacji ich rodziców jest diecezjalny program pt. „Na spotkanie z Panem Jezusem” (Wydawnictwo św. Jerzego, Białystok 2023).

Ci, którzy nie nabyli materiałów podczas Zjazdu Katechetycznego, mogą je zakupić w Księgarni św. Jerzego.

______________________________________
 
 
Wersja studyjna materiałów - NIEAKTUALNA (obowiązywała do dnia 31 sierpnia 2023):

Rok I

Katecheza Parafialna - I SP >> pobierz.doc
Metodyka przygotowania do I Komunii świętej >> pobierz.doc
Program I SP - szkola >> pobierz.doc
Katecheza Parafialna I SP-Rodzice >> pobierz.doc

Rok II  >> pobierz.doc

Rok III  >> pobierz.doc