I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

"Ze względu na to, że pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie religii w szkole domaga się uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży."

     Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 106

"Parafia jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych. Spotkania formacyjne w parafii winny odbywać się przynajmniej jeden raz w miesiącu i posiadać charakter katechetyczny. Nie powtarzają one nauczania religii w szkole, lecz je uzupełniają, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Program działań katechetycznych w parafii winien uwzględniać:

-środowisko formacji: jest nim własna parafia, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła;

-miejsce formacji: jest nim budynek kościelny lub parafialny;

-osoby odpowiedzialne za formację: kapłani, katecheci, animatorzy wywodzący się z kościelnych ruchów młodzieżowych;

-formy: spotkania zbiorowe wszystkich kandydatów, celebracje w kościele parafialnym (lub w kaplicach na terenie parafii), praca w grupach."

     Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 107

 

I Komunia święta w Archidiecezji Białostockiej:

(wersja studyjna materiałów)

 

Rok I - Do pobrania:

Katecheza Parafialna - I SP >> pobierz.doc
Metodyka przygotowania do I Komunii świętej >> pobierz.doc
Program I SP - szkola >> pobierz.doc
Katecheza Parafialna I SP-Rodzice >> pobierz.doc

Rok II - Katecheza Parafialna - II SP (w tym katechezy dla rodziców ) >> pobierz.doc

Rok III - Katecheza Parafialna - III SP (w tym katechezy dla rodziców ) >> pobierz.doc

 

WKRÓTCE NOWE WYDANIE MATERIAŁÓW PIERWSZOKOMUNIJNYCH!

Do czasu publikacji nowej wersji materiałów zachęcamy do korzystania z ich wersji studyjnej.