Nowy przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Podczas 386. Zebrania Plenarnego KEP, jakie odbyło się na Jasnej Górze, został wybrany nowy przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Bp Wojciech Osial zastąpi pełniącego dotychczas tę funkcję bpa Marka Mendyka.

Bp Wojciech Osial urodził się 19.11.1970 w Łowiczu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 25.05.1995 z rąk bpa Alojzego Orszulika. W latach 1995-2001 kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, które ukończył z tytułem doktorskim na podstawie dysertacji dotyczącej antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 habilitował się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z nauk teologicznych o specjalności katechetyka na podstawie rozprawy „Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku”. 24.12.2015 został mianowany biskupem tytularnym Cediae i pomocniczym Diecezji Łowickiej. Sakrę biskupią otrzymał 04.02.2016 w Łowiczu. Źródło: https://opoka.news/bp-wojciech-osial-nowym-przewodniczacym-komisji-wychowania-katolickiego-kep.