Jeszcze więcej dokumentów kościelnych i państwowych na stronie https://katecheza.episkopat.pl
 
- Nowe „Wskazania duszpastersko-katechetyczne Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dotyczące przygotowania dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej w Archidiecezji Białostockiej”. Kliknij i pobierz (2023)
- Nowe „Wskazania duszpastersko-katechetyczne Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Kliknij i pobierz (2022)
- Wzór podania o misję kanoniczną: kliknij i pobierz (formularz do wypełnienia w Wordzie) albo: kliknij i pobierz (plik pdf do wydruku i odręcznego wypełnienia).
- Wzór podania o odwołanie misji kanonicznej: kliknij i pobierz (formularz do wypełnienia w Wordzie) albo: kliknij i pobierz (plik pdf do wydruku i odręcznego wypełnienia).
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 3 kwietnia 2019 r. (aktualne) Kliknij i zobacz.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Tekst jednolity (03.06.2020). Kliknij i pobierz.
- Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (2018). Kliknij i zobacz.
- Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach (2018). Kliknij i zobacz.
Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku — tekst jednolity. Kliknij i zobacz.
- Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w metropolii białostockiej. Kliknij i pobierz.
- Regulamin nadzoru katechetycznego w zakresie nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach i placówkach oświatowych Archidiecezji Białostockiej:
        Regulamin z załącznikami w formacie pdf:
 >> pobierz
        Załączniki do Regulaminu (arkusze hospitacji i inne) w formacie docx:  >> pobierz
- Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po posiedzeniu w dniu 01.03.2022 r. Kliknij i czytaj.
- Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po posiedzeniu w dniu 08.06.2021 w Wałbrzychu. Kliknij i zobacz.
- Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po posiedzeniu w dniu 10.02.2021 w Łowiczu. Kliknij i zobacz.
- Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP z okazji nowego roku 2020/2021: kliknij i zobacz.
- Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej (29 sierpnia 2020). Kliknij i zobacz.
- Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. w Legnicy. Kliknij i zobacz.
- KEP o zajęciach z religii na pierwszych bądź ostatnich godzinach lekcyjnych (kwiecień 2019). Kliknij i zobacz.
- Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Kliknij i zobacz.
- BP MAREK MENDYK, OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY KONKRETYZUJĄCEJ KONCEPCJĘ ŚWIECKIEJ SZKOŁY (12.01.2019). Kliknij i zobacz.
- KS. PROF. DR HAB. PIOTR TOMASIK, OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UREGULOWAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE PUBLICZNEJ (09.01.2019). Kliknij i zobacz.
- "Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko-katechetyczne": kliknij i pobierz. Aneksy do "Wskazań": kliknij i pobierz.
- Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 26 sierpnia 2017 w sprawie deklaracji o udziale w zajęciach z religii. >>pobierz.pdf (26.08.2017).
- Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. >>pobierz.pdf. (czerwiec 2017).  
- Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (marzec 2017) >>pobierz.pdf.
- Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej: >>pobierz.pdf (28.06.2016).
- Nowelizacja Porozumienia w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii: >>pobierz.pdf lub >>pobierz.doc (31.05.2016).
- Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po publikacji książki zatytułowanej „Mała Nina”: >> pobierz.pdf
- MEN, Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych (17.02.2016) >>pobierz.pdf.
- Komunikat Prezydium KEP dotyczący nauczania religii w szkole (02.02.2016) >> pobierz.pdf.
- STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP dotyczące bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa >> pobierz.doc
 
- IV Przykazanie Kościelne, matura z religii, edukacja seksualna - Komunikat z 362. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Wieliczka – Kraków, 23.06.2013 >> episkopat.pl
- Matura z religii, edukacja seksualna - OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP Warszawa 6 czerwca 2013 r. >> więcej...
-Łączenie klas - OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP – Warszawa 9 kwietnia 2013 r. >> więcej...
- Awans zawodowy >> więcej...
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz.U. Nr 36, poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753; z 2014 r. poz. 478)
Zobacz: tutaj.
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (nieaktualne)
>> pobierz.pdf
Rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń, stanowisk, zajęć, zadań i dodatków
>> pobierz.pdf
Rozporządzenie w sprawie wliczenia oceny z religii do średniej ocen
>> pobierz.pdf
Zasady oceniania
>> pobierz.pdf
Wyjaśnienie dotyczące m. in. religii w przedszkolach, zatrudniania i stażu pracy katechety
>> pobierz.pdf
Wzór oświadczenia rodziców w sprawie uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii
>> pobierz.pdf
Wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego w sprawie uczestnictwa w zajęciach z religii
>> pobierz.pdf
Zatwierdzanie programów i podręczników, I Komunia św. i spowiedź
>> pobierz.pdf
Komunikat KWEP dot. I Komunii św. i programów nauczania
>> pobierz.pdf
Wyjaśnienie MEN w sprawie opłat za przedszkola
>> pobierz.pdf
Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła
>> pobierz.pdf