BIERZMOWANIE

 

"Ze względu na to, że pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie religii w szkole domaga się uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży."

     Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 106

"Parafia jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych. Spotkania formacyjne w parafii winny odbywać się przynajmniej jeden raz w miesiącu i posiadać charakter katechetyczny. Nie powtarzają one nauczania religii w szkole, lecz je uzupełniają, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Program działań katechetycznych w parafii winien uwzględniać:

-środowisko formacji: jest nim własna parafia, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła;

-miejsce formacji: jest nim budynek kościelny lub parafialny;

-osoby odpowiedzialne za formację: kapłani, katecheci, animatorzy wywodzący się z kościelnych ruchów młodzieżowych;

-formy: spotkania zbiorowe wszystkich kandydatów, celebracje w kościele parafialnym (lub w kaplicach na terenie parafii), praca w grupach."

     Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 107

 

Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej:

 

NOWE wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania

25 marca 2022 r.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2022 Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, podpisał nowe wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej.

Zgodnie z wytycznymi przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydatów, jest powiązane z rokiem liturgicznym, koncentruje się wokół tematu darów Ducha Świętego i trwa 12 miesięcy. Szczegółowe treści spotkań formacyjnych są zawarte w archidiecezjalnym programie pt. „Bierz moc”, który podczas szkoleń otrzymali wszyscy duszpasterze. Przygotowanie do bierzmowania w parafii rozpoczyna się w Niedzielę Dobrego Pasterza (klasa VIII szkoły podstawowej), a kończy w II Niedzielę Wielkanocną (klasa I szkoły ponadpodstawowej).

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w środowisku rodzinnym, parafialnym, a także na lekcjach religii. Jako Wydział Katechetyczny włączamy się w kampanię informacyjną związaną z nowym programem. Zwracam się więc z prośbą, zwłaszcza do katechetów klas VIII szkoły podstawowej, aby poinformowali swoich uczniów o rozpoczynającej się 8 maja 2022 w ich parafiach zamieszkania formacji do bierzmowania. W tym dniu w parafiach zostaną rozdane kandydatom do bierzmowania deklaracje przystąpienia do przygotowania do tego sakramentu. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego zostaną one uroczyście przyniesione przez młodzież do ołtarza wraz ze świadectwami uczestnictwa w katechezie szkolnej. Druki świadectw będą do odebrania przez katechetów klas VIII w Wydziale Katechetycznym od dnia Zjazdu Paschalnego 23 kwietnia 2022.

Dokument: „Wskazania duszpastersko-katechetyczne Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej”: kliknij i pobierz.

 

_____________________

1 lutego 2022 r.

Zarządzenie Arcybiskupa Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego, w sprawie sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej z dnia 1 lutego 2022 roku:

"Mając na względzie duchowe dobro młodzieży Archidiecezji Białostockiej abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki postanowił w grudniu 2020 roku przesunąć sakrament bierzmowania na czas pierwszej klasy szkoły średniej. Po konsultacjach z bpem Henrykiem Ciereszko, Wydziałami Duszpasterskim i Katechetycznym oraz kapłanami odpowiedzialnymi za duszpasterstwo młodzieży, podjąłem decyzję, aby kontynuować pracę nad rozpoczętym projektem i doprowadzić go do końca. Domaga się również tego zaawansowany stan prac nad materiałami formacyjnymi.

Obecni uczniowie klas ósmych rozpoczną roczne przygotowanie do bierzmowania w swoich parafiach w Niedzielę Dobrego Pasterza, 8 maja 2022 roku. Instrukcja i program przygotowania do sakramentu bierzmowania zostaną zaprezentowane podczas spotkań szkoleniowych w Wielkim Poście w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. Szczegółowe informacje oraz terminy szkoleń zostaną podane w najbliższym czasie przez Wydział Duszpasterstwa Kurii."

 

_____________________

15 grudnia 2020 r.

W związku z licznymi pytaniami w sprawie sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej przypomina, iż dotychczasowe rozwiązania zawarte w instrukcji Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko-katechetyczne z dnia 15 sierpnia 2018 roku decyzją Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, były wprowadzone „ad experimentum”.

Szeroko podjęte konsultacje z Radą Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, z księżmi, katechistami i katechetami wykazują, że obecny wiek kandydatów jest zbyt wczesny do przyjęcia tego sakramentu. Z tego względu Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej oraz Rada Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży na prośbę Księdza Arcybiskupa Metropolity opracuje nowe wytyczne w sprawie sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Czytaj dalej...

 

 _____________________

15 grudnia 2020 r.

LIST KSIĘDZA ARCYBISKUPA TADEUSZA WOJDY DO KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA: kliknij i pobierz.

 

_____________________

1 września 2018 r.

Decyzją Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, z dniem 1 września 2018 roku w naszej Archidiecezji wchodzi w życie dokument "Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko-katechetyczne"kliknij i pobierz

Aneksy do "Wskazań": kliknij i pobierz.