Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/wyka/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

IX WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O STEFANIE KARD. WYSZYŃSKIM

IX WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O STEFANIE KARD. WYSZYŃSKIM
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych kl. IV – VI do udziału w wojewódzkim konkursie wiedzy  o życiu i nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
Zgłoszenia uczniów   należy przesyłać do 17 marca. 2014r
Cele konkursu:
-wzbogacanie wiedzy uczniów o Kardynale Stefanie Wyszyńskim;
-kształtowanie wartościowych społecznie postaw, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska;
-popularyzacja nauczania Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Konkurs odbywa się w 2 etapach:
I szkolny – w formie dowolnej; przeprowadzają nauczyciele w placówce macierzystej wybierając trzech najlepszych uczniów.
II wojewódzki –  odbędzie się 27 marca 2014 r. o godzinie 10.00 w  SP nr 49 .Zbiórka wszystkich uczestników w bibliotece szkolnej.
Zgłoszenia uczniów   należy przesyłać do 17 marca 2014r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok
z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim”
lub telefonicznie: 85 6617471 (sekretariat), 601448660 Wiesława Sienkiewicz, 516522107 Danuta Januszczyk

Zakres materiału:
1.Główne wydarzenia z życia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w: strony internetowe:
www.wyszynskiprymas.pl tu: zakładki „Prymas Wyszyński” „Życiorys” „Dziedzictwo”
www.nonpossumus.pl tu: zakładka „Galeria zdjęć” „Kalendarium życia”
2. Prymasowskie „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”
3.Książka pt: „ Stefek”  autor :Piotr Kordyasz ( możliwość wypożyczenia w szkolnej bibliotece)