Sytuacja katechetów oraz miejsce religii w systemie szkolnym - badanie

Na prośbę Sekretarza Komisji Wychowania KEP kierujemy zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat sytuacji katechetów oraz umiejscowienia lekcji religii w systemie szkolnym.
Autorzy badania mają nadzieję, że pozyskane w ten sposób dane pozwolą dostrzec niebezpieczne sytuacje, które mogą ograniczać skuteczność katechizacji i dostarczą materiału dotyczącego katechetów, ich sytuacji we współczesnej szkole, relacji między katechetami a dyrekcją, nauczycielami, rodzicami uczniów, uczniami. Ankieta jest jednym z produktów projektu „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan", który jest koordynowany przez zespół przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Ankieta jest dostępna pod linkiem: kliknij i zobacz.

Badanie podręczników do nauki religii

Wszyscy katecheci w Polsce proszeni są o wypełnienie ankiety dotyczącej podręczników do nauki religii. Celem badań jest poznanie wartości podręczników, a w szczególności ustalenie stopnia i zakresu spełnienia założeń edukacyjnych; udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu podręczniki te przyczyniają się do zrealizowania programu kształcenia katechetycznego w praktyce szkolnej i zakładanych osiągnięć edukacyjnych.

Efektem planowanych badań będzie opracowanie sugestii dotyczących doskonalenia podręczników do nauczania religii.

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 20 listopada 2019. Link do ankiety: kliknij i zobacz.

W imieniu zespołu badawczego składamy serdeczne podziękowanie za współpracę i podjęty trud.

Formacja permanentna katechetów - przypomnienie

Przypominamy, że w czasie trwania posługi katechetycznej każdy Katecheta zobowiązany jest do udziału w permanentnej formacji intelektualnej i duchowej oraz do pogłębiania i aktualizowania swoich kwalifikacji katechetycznych (por. Umowa Wydziału Katechetycznego z katechetą).
Istotnym elementem formacji duchowej jest coroczny udział w rekolekcjach. Katecheta uczestniczy obowiązkowo w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny przynajmniej raz w roku, a gdy formuje się w jakimś ruchu czy stowarzyszeniu kościelnym, obowiązkowo raz na 3 lata. Oferta rekolekcyjna na bieżący rok szkolny dostępna jest w zakładce FORMACJA > REKOLEKCJE.
Ponadto raz w semestrze wszystkich Katechetów obowiązują dekanalne dni skupienia. Termin i miejsce dnia skupienia ustalane są i podawane przez wizytatora szkolnego danego dekanatu.
Oprócz rekolekcji i dni skupienia Katecheci mają obowiązek uczestniczyć w Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym, Zjeździe Kolędowym, Zjeździe Paschalnym oraz Spotkaniu Plenarnym Katechetów Świeckich i Zakonnych.
Katecheci winni także korzystać z bogatej oferty spotkań, warsztatów i szkoleń Doradcy Metodycznego (MODM) oraz Konsultanta (CEN).

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Październik 2019 roku, decyzją Papieża Franciszka, przeżywany jest w Kościele jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Inicjatywa została zapowiedziana przez Ojca Świętego już w 2017 roku, a okazją jest setna rocznica opublikowania przez Papieża Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Celem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest m.in. odnowienie misyjnej żarliwości wszystkich wiernych. Temat Miesiąca brzmi: Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie.

Materiały:

-Msza św. inaugurująca Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w naszej archidiecezji: kliknij i zobacz.
-List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: kliknij i zobacz
-Oficjalna strona: kliknij i zobacz.

MATERIAŁY LITURGICZNE NA NIEDZIELĘ MISYJNĄ: kliknij i zobacz.

„Ochrzczeni i posłani” – materiały na Tydzień Misyjny 2019: kliknij i zobacz.

XXX OTK: "Dumni z Ewangelii i z Polski"

W roku szkolnym 2019/2020 organizowana jest trzydziesta edycja ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat tegorocznej Olimpiady brzmi: Dumni z Ewangelii i z Polski. Nawiązuje on do myśli św. Jana Pawła II wypowiedzianej podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver, dziedzictwa chrześcijańskiego obecnego w historii narodu polskiego oraz do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.

Prosimy wszystkich Katechetów o rozpowszechnienie tego wydarzenia, zachęcenie i motywowanie uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Regulamin, harmonogram i literatura - na stronie www.otk.pl.

Za etap diecezjalny odpowiada w naszej Archidiecezji Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej. W związku z tym zgłoszenia szkół do udziału w zawodach I stopnia (etap szkolny) należy dokonywać od 1 października 2019 roku wyłącznie w naszym Wydziale Katechetycznym.

Projekt "Dar na stulecie"

Na prośbę Komisji Wychowania Katolickiego KEP przypominamy o ogólnopolskim projekcie "Dar na stulecie", który ruszył 18 maja 2019, w 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Ideą akcji jest wyzwolenie dobra, które zasiał w nas Jan Paweł II przez lata swojego pontyfikatu. Zapraszamy katechetów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz dzieci i młodzież do włączenia się w tę akcję.

Szczegółowe informacje na stronie: www.darna100.pl.

Ponadto zob. spot promocyjny: kliknij i zobacz. Krótki film o projekcie: kliknij i zobacz. Mapa na której umieszczamy inicjatywy: kliknij i zobacz. Infografika - jak zgłosić inicjatywę: kliknij i pobierz

Konspekty lekcji dla katechetów: dzieci - kliknij i pobierz; młodzież - kliknij i pobierz.

Katechezy "WYJŚCIE - narodziny wiary biblijnej, narodziny naszej wiary"

Stowarzyszenie Mess'AJE Polska w ramach projektu Biblia źródłem kulturowych kontekstów zaprasza na bezpłatny cykl 12 katechez biblijnych pt. WYJŚCIE - narodziny wiary biblijnej, narodziny naszej wiary skierowanych do osób dorosłych: katechistów, liderów, członków wspólnot i ruchów kościelnych oraz wszystkich, którzy pragną lepiej poznać i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu zawartą w Biblii.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu odbędzie się 2 października 2019 w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku.

Więcej informacji: kliknij i zobacz.

Formularz zgłoszenia: kliknij i zapisz się

IX Tydzień Wychowania

Wydział Katechetyczny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję pod hasłem: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (J1,38)" z okazji IX Tygodnia Wychowania. Konferencja odbędzie się w środę 11 września 2019 roku. W programie:
10.00 - Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, Bazylika Archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku;
11.00 - Konferencja, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1 A.
Uczestnicy wysłuchają m.in. wykładu „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (J 1,38). Relacje fundamentem procesu wychowania” Księdza dra Marka Studenskiego z diecezji bielsko-żywieckiej oraz wystąpienia „Wychowanie - racje czy relacje?” Pani Urszuli Zagan, Doradcy metodycznego religii katolickiej.
Materiały duszpasterskie i wychowawcze na Tydzień Wychowania (15-21.09.2019) trafią do poszczególnych parafii. Znaleźć je można także na stronie: tydzienwychowania.pl.