Terminy dekanalnych dni skupienia

Rok 2021/2022
O terminach spotkań dekanalnych w poszczególnych dekanatach informują wizytatorzy. W przypadku braku informacji o spotkaniu proszę o kontakt ze swoim wizytatorem lub z Wydziałem.

 

Dekanat Białystok - Bacieczki

Dekanat Białystok - Białostoczek: 

Dekanat Białystok - Dojlidy: 

Dekanat Białystok - Nowe Miasto: 

Dekanat Białystok - Starosielce: 

Dekanat Białystok - Śródmieście:

Dekanat Dąbrowa Białostocka: 

Dekanat Knyszyn: 

Dekanat Korycin:

Dekanat Mońki: 

Dekanat Sokółka i Dekanat Krynki: 

Dekanat Wasilków:

Zasady uczestnictwa katechetów w rekolekcjach

  1. Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej katechetów jest coroczny obowiązkowy udział w rekolekcjach.
  2. Katecheta uczestniczy obowiązkowo w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny co roku, a gdy korzysta z formacji jakiegoś ruchu czy stowarzyszenia kościelnego, obowiązkowo raz na 3 lata.
  3. Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania może być podstawą do wycofania misji kanonicznej. W przypadku misji stałej – jej cofnięcia.
  4. Jeżeli katecheci uczestniczą w rekolekcjach zamkniętych to obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich zajęciach. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.
  5. O przyjęciu na poszczególne turnusy będzie decydowała kolejność zgłoszeń w Wydziale Katechetycznym i wpłata zadatku w wys. 50 zł. W przypadku rezygnacji zadatek nie będzie zwracany.
  6. Każdy turnus rozpoczyna się w piątek o godz. 17.00, a kończy w niedzielę w południe.
  7. Prosimy, aby katecheci uczestniczyli w tym turnusie, na który zgłosili swój udział, gdyż ilość miejsc w domach rekolekcyjnych jest ściśle określona. W razie konieczności zmiany terminu z powodu wypadku losowego należy zgłosić w Wydziale Katechetycznym.
  8. Dekanalne dni skupienia obowiązują wszystkich katechetów raz w semestrze. Terminy uzgadniane są z wizytatorem szkolnym danego dekanatu.