Terminy dekanalnych dni skupienia

Rok 2020/2021, sem. I:

W związku z obecną sytuacją pandemiczną dekanalne dni skupienia katechetów w formie stacjonarnej zostają odwołane. W zamian proponujemy inną formę przeżycia tego dnia. Zależy nam przede wszystkim na podjęciu modlitwy w czasie przewidzianym na dekanalny dzień skupienia. Jeśli jest to możliwe, na uczestnictwie we Mszy Świętej w intencji katechetów, ich rodzin oraz uczniów i ich bliskich.

Tematem naszych spotkań dekanalnych jest nowe Dyrektorium o katechizacji. Chcemy zachęcić do zatrzymania się nad jego treścią, która jest bardzo wartościowa. Zachętą do przeczytania całości Dyrektorium niech będzie możliwość zapoznania się z treścią dwóch rozdziałów, które szczególnie nas dotyczą. Wizytatorzy poszczególnych dekanatów prześlą konkretną propozycję skorzystania z materiałów, a także odnotowania "obecności" na spotkaniu.

Katecheci, którzy nie mogli być obecni w Dekanacie Śródmieście i Dekanacie Bacieczki, proszeni są o zgłoszenie się do pani Moniki Wasiluk po szczegółowe informacje.

 

Dekanat Białystok - Bacieczki: 9 października 2020, godz. 17.30, par. św. Kazimierza w Białymstoku

Dekanat Białystok - Białostoczek: 5 listopada 2020, godz. 17.30, par. Miłosierdzia Bożego

Dekanat Białystok - Dojlidy: 7 listopada 2020, godz. 10.00, par. Zabłudów

Dekanat Białystok - Nowe Miasto: 26 października 2020

Dekanat Białystok - Starosielce: 19 października 2020, godz. 18.00, par. św. Faustyny w Białymstoku

Dekanat Białystok - Śródmieście: 8 października 2020, godz. 17.30, par. św. Wojciecha w Białymstoku

Dekanat Dąbrowa Białostocka:

Dekanat Knyszyn: 18 listopada 2020

Dekanat Korycin:

Dekanat Mońki: 18 listopada 2020

Dekanat Sokółka i Dekanat Krynki: 

Dekanat Wasilków: 9 listopada 2020, godz. 17.30, par. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku

Zasady uczestnictwa katechetów w rekolekcjach

  1. Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej katechetów jest coroczny obowiązkowy udział w rekolekcjach.
  2. Katecheta uczestniczy obowiązkowo w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny co roku, a gdy korzysta z formacji jakiegoś ruchu czy stowarzyszenia kościelnego, obowiązkowo raz na 3 lata.
  3. Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania może być podstawą do wycofania misji kanonicznej. W przypadku misji stałej – jej cofnięcia.
  4. Jeżeli katecheci uczestniczą w rekolekcjach zamkniętych to obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich zajęciach. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.
  5. O przyjęciu na poszczególne turnusy będzie decydowała kolejność zgłoszeń w Wydziale Katechetycznym i wpłata zadatku w wys. 50 zł. W przypadku rezygnacji zadatek nie będzie zwracany.
  6. Każdy turnus rozpoczyna się w piątek o godz. 17.00, a kończy w niedzielę w południe.
  7. Prosimy, aby katecheci uczestniczyli w tym turnusie, na który zgłosili swój udział, gdyż ilość miejsc w domach rekolekcyjnych jest ściśle określona. W razie konieczności zmiany terminu z powodu wypadku losowego należy zgłosić w Wydziale Katechetycznym.
  8. Dekanalne dni skupienia obowiązują wszystkich katechetów raz w semestrze. Terminy uzgadniane są z wizytatorem szkolnym danego dekanatu.