Terminy zjazdów katechetycznych

Najbliższe Zjazdy Katechetów i Duszpasterzy:

 

Zjazd Paschalny - 10 kwietnia 2021 - online

W imieniu Księdza Biskupa Henryka Ciereszki, Administratora Archidiecezji Białostockiej, zapraszamy do udziału w Zjeździe Paschalnym Katechetów i Duszpasterzy, który odbędzie się online w sobotę 10 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00 na kanale YouTube ArchiBial Media.
Hasłem tegorocznego Zjazdu są słowa: Wspólnota parafialna w służbie wiary. W omówieniu problematyki parafii jako wspólnoty wspólnot zostanie podkreślona rola świeckich. Przedstawione będą dwa referaty ujmujące wskazaną problematykę:
-Duszpasterz w parafii, wspólnocie wspólnot – ks. dr Wojciech Nowacki (Łomża);
-Świeccy w parafii, wspólnocie wspólnot – Marek Filar (Gdynia).
Ufamy, że treści przekazane w ramach tegorocznego Zjazdu zainspirują do ożywienia życia wspólnot parafialnych naszej archidiecezji. Niech wspólne zaangażowanie duchownych i świeckich służy naszemu umacnianiu się w wierze oraz dawaniu świadectwa we współczesnym świecie.
Dostęp do materiału za pomocą linku (kliknij i zobacz). Link pozostanie aktywny do 20.04.2021.

 

Spotkanie Plenarne Katechetów Świeckich i Zakonnych - czerwiec 2021

Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny - 28 sierpnia 2021

 

Przypominamy PT. Katechetom o obowiązku udziału w zjazdach i spotkaniach katechetycznych. Każda nieobecność winna być usprawiedliwiona w Sekretariacie Wydziału lub u Wizytatora.

 

Odbyły się:

Zjazd Kolędowy - 9 stycznia 2021 - ODWOŁANY!

29 sierpnia 2020 - Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny onlineTowarzyszenie osobom niepełnosprawnym na drodze wiary w rodzinie, parafii i szkole. Kliknij i zobacz.

20 czerwca 2020 - Spotkanie Plenarne Katechetów Świeckich i Zakonnych - ODWOŁANE

18 kwietnia 2020 - Zjazd Paschalny - ODWOŁANY

4 stycznia 2020 - Zjazd Kolędowy, Abp Wiktor Skworc: Aktualność sakramentu Eucharystii w duszpasterstwie

31 sierpnia 2019 - Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny. Szanse i wyzwania katechizacji dzieci i młodzieży w aktualnych uwarunkowaniach

15 czerwca 2019 - plenarne spotkanie katechetów świeckich i zakonnych w Świętej Wodzie

27 kwietnia 2019 - Zjazd Paschalny, "Męczeństwo współczesnych chrześcijan" – Ks. Rafał Cyfka, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Dyrektor Biura Regionalnego w Krakowie; "Błogosławieni męczennicy archidiecezji wileńskiej i białostockiej" – Ks. Tadeusz Krahel.

5 stycznia 2019 - Zjazd Kolędowy. Posłani w mocy Ducha Świętego – Bp dr Marek Solarczyk, biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej; Zaangażowani w Duchu Świętym w życiu wspólnoty parafialnej – Ks. dr Krzysztof Gąsecki, wykładowca w WSD Pelplin, Proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Bytowie, Diecezja Pelplińska.

1 września 2018 – Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny. "Świętość katechety w oparciu o nauczanie Arcybiskupa Edwarda Kisiela" – dr Anna Bielawska, ks. mgr lic. Wojciech Rogowski; Prezentacja dokumentu "Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko-katechetyczne" – ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk; "Co katecheta powinien wiedzieć o zmianach w prawie oświatowym?" – mgr Małgorzata Łazarska. 

7 kwietnia 2018 – Zjazd Paschalny

13 stycznia 2018 - Zjazd Kolędowy

2 września 2017, godz. 9.00 - Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny

10 czerwca 2017, godz. 11.00 - Spotkanie Plenarne Katechetów Świeckich i Zakonnych Archidiecezji Białostockiej > święcenia i ingres Księdza Arcybiskupa Metropolity Tadeusza Wojdy

22 kwietnia 2017, godz. 10.00 - Zjazd Paschalny, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne

7 stycznia 2017, godz. 10.00 - Zjazd Kolędowy pt. „Misyjność Kościoła”. W programie: bp Jerzy Mazur - „Świadectwo, jako zawsze aktualna misja”; ks. prof. dr. hab. Marek Chmielewski - „Duchowość misyjna”.

27 sierpnia 2016 r. - Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny

18 czerwca 2016 r. - Spotkanie Plenarne Katechetów Świeckich i Zakonnych

2 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 - Zjazd Paschalny, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A. W programie: Abp Józef Górzyński - "Szanse i niebezpieczeństwa liturgii dziś"; ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber - "Duch muzyki liturgicznej".

9 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 - Zjazd Kolędowy poświęcony tematyce Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w aspekcie Miłosierdzia Bożego. W programie: Bp dr hab. Henryk Ciereszko – Chrzest Polski jako przejaw Miłosierdzia Bożego; Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński KUL – Chrzest Polski drogą Polaków.

29 sierpnia 2015 r. (sobota) - Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 mszą świętą sprawowaną w białostockiej katedrze pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego. Po mszy świętej obrady w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A, na temat: „Ku czemu wychowywać w XXI wieku?”. Referaty wygłosili: prof. UKSW dr hab. Elżbieta Osewska: „Od zagubienia edukacyjnego do pedagogiki wartości” oraz ks. prof. dr hab. Józef Stala: „Od idola do świętego. W poszukiwaniu wzorów wychowawczych”.

20 czerwca 2015 r. - Spotkanie Plenarne Katechetów Świeckich i Zakonnych w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 10.00. Po Mszy Świętej krótka modlitwa przy krzyżu katechetów na Górze Krzyży, a następnie konferencja i ognisko.

11 kwietnia 2015 r., godz. 10.00 - Zjazd Paschalny księży i katechetów naszej Archidiecezji w nowym Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ul. Kościelnej 1A w Białymstoku.

10 maja 2014 r. - Zjazd Paschalny

31 maja 2014 r. - Plenarne spotkanie katechetów świeckich i zakonnych, godz. 14.00., Kino "TON"

11 stycznia 2014 r. - Zjazd Kolędowy

 

Zasady uczestnictwa katechetów w rekolekcjach

  1. Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej katechetów jest coroczny obowiązkowy udział w rekolekcjach.
  2. Katecheta uczestniczy obowiązkowo w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny co roku, a gdy korzysta z formacji jakiegoś ruchu czy stowarzyszenia kościelnego, obowiązkowo raz na 3 lata.
  3. Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania może być podstawą do wycofania misji kanonicznej. W przypadku misji stałej – jej cofnięcia.
  4. Jeżeli katecheci uczestniczą w rekolekcjach zamkniętych to obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich zajęciach. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.
  5. O przyjęciu na poszczególne turnusy będzie decydowała kolejność zgłoszeń w Wydziale Katechetycznym i wpłata zadatku w wys. 50 zł. W przypadku rezygnacji zadatek nie będzie zwracany.
  6. Każdy turnus rozpoczyna się w piątek o godz. 17.00, a kończy w niedzielę w południe.
  7. Prosimy, aby katecheci uczestniczyli w tym turnusie, na który zgłosili swój udział, gdyż ilość miejsc w domach rekolekcyjnych jest ściśle określona. W razie konieczności zmiany terminu z powodu wypadku losowego należy zgłosić w Wydziale Katechetycznym.
  8. Dekanalne dni skupienia obowiązują wszystkich katechetów raz w semestrze. Terminy uzgadniane są z wizytatorem szkolnym danego dekanatu.