OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

 

XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej - Płock 2022

"Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła"

 

Diecezja Płocka wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2021/2022. Hasło Olimpiady brzmi: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Prosimy wszystkich Katechetów o rozpowszechnienie tego wydarzenia, zachęcenie i motywowanie uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie.

 

HARMONOGRAM:

- zawody I stopnia (etap szkolny) - 17 listopada 2021, godz. 11.00


- zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 9 marca 2022, godz. 11.00

 
- zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 31 marca - 2 kwietnia 2022 w Płocku

 

LITERATURA: kliknij i zobacz.

 

Uwaga!

OBOWIĄZUJE ODNOWIONY REGULAMIN I OBOWIĄZKOWE FORMULARZE ZGŁOSZENIA: kliknij i zobacz.

Za organizację OTK na poziomie diecezjalnym w naszej Archidiecezji odpowiada Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej. W związku z tym zgłoszenia szkół do udziału w zawodach I stopnia (etap szkolny) należy dokonywać od 1 października 2021 roku wyłącznie w naszym Wydziale Katechetycznym.

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej Olimpiady: otk.pl.

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

UWAGA!

Przypominamy o sposobie zgłaszania szkół do zawodów I stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej.

Zgodnie z Regulaminem, zawody I stopnia przeprowadza się na terenie szkoły lub kilku szkół, zgodnie z wytycznymi Komitetu Diecezjalnego.

Zatem:

  • Zgłoszenia szkół do udziału w zawodach I stopnia (etap szkolny) należy dokonywać wyłącznie w naszym Wydziale Katechetycznym.
  • Protokół z wynikami zawodów I stopnia również należy dostarczyć do Wydziału Katechetycznego w ciągu 7 dni od zakończenia etapu szkolnego.

www.otk.pl