OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej - Poznań 2021

"Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka"

 

Archidiecezja Poznańska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2020/2021. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 

Prosimy wszystkich Katechetów o rozpowszechnienie tego wydarzenia, zachęcenie i motywowanie uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie.

 

HARMONOGRAM:

- zawody I stopnia (etap szkolny) - 2 grudnia 2020 roku. Informacje: kliknij i zobacz.


- zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 3 marca 2021 roku

 

Decyzją Komitetu Głównego etap diecezjalny OTK został przeniesiony na 2 marca (wtorek) na godz. 11:00

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW (z dnia 23.02.2021): kliknij i pobierz.

 

NAJNOWSZA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW (z dnia 26.02.2021):

Instrukcja dotycząca etapu diecezjalnego OTK 2021 (!)

1. Rozwiązywanie testu rozpocznie się we wtorek 2 marca o godz. 11:00 i będzie trwało 45 minut.

2. Dane potrzebne do wprowadzenia na początku testu: imię, nazwisko, data urodzenia nazwa szkoły, diecezja (na terenie której znajduje się szkoła).

3. Czas pozostały do zakończenia testu widoczny jest w prawym górnym rogu testu.

4. Uczestnik powinien mieć zapewniony dostęp do komputera stacjonarnego lub laptopa. Zabezpieczenia użyte w teście nie zawsze zachowują się stabilnie na urządzeniach mobilnych. Nie gwarantujemy stabilności testu na urządzeniu mobilnym.

5. Uczestnik podczas zdawania testu nie może zamykać okna przeglądarki, przełączać okna przeglądarki oraz uruchamiać programów w tle. Zalecamy wyłączyć wszystkie programy działające w tle i skupić się wyłącznie na teście. Zabezpieczenia umieszczone w teście niekiedy reagują na uruchamianie przycisków funkcyjnych, np. do regulacji głośności. Dlatego podczas testu należy skupić się wyłącznie na odpowiedzi na pytania.

6. Pytania pojawiają się na ekranie pojedynczo. Jeśli potwierdzimy odpowiedź na dane pytanie, nie będziemy mogli już do tego pytania wrócić. Prosimy o uważne rozwiązywanie testu, ponieważ nie ma żadnej możliwości powrotu do raz wyświetlonych pytań.

7. Po zakończeniu pracy, zostanie ona zapisana na serwerze i przesłana do komitetu diecezjalnego w celu sprawdzenia. O wynikach poinformuje komitet diecezjalny.

 

 

 

 


- zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 8–10 kwietnia 2021 roku

 

REGULAMIN I LITERATURA: 

na stronie www.otk.pl.

 

LITERATURA

1. Etap szkolny – 2 grudnia 2020 roku

Pismo Święte:
Rdz 1-2
Ps 8
Syr 17, 1-8
1 Tes 5

Magisterium Kościoła:
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 12-14.
Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1700-1715.
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, p. 13-16, [https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html]
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 34-48.
Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 1-30.

Opracowania:
Z. Grocholewski, Ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, w: (red.) D. Drążek, M. Kiereś i in., Katolicy i osoba ludzka. Szanse i zagrożenia, Toruń 2019, s. 15-23.
W. Polak, Powołani w Chrystusie, Gniezno 1999, s. 43-53 (rozdz. Człowiek adresatem powołania chrześcijańskiego).
E. Reszczyńska, Biblijne podstawy godności ludzkiej, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 461-467.
M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s. 158-163; 316 -330.

2. Etap diecezjalny – 3 marca 2021 roku    2 marca 2021 roku
Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz

Pismo Święte:
Kpł 11,44n,
Mt 5,3-12;
Łk 19,11-28;
Dz 2,42-47;
Dz 4, 32-37

Magisterium Kościoła:
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 23-32.
Katechizm Kościoła Katolickiego, p 1716-1729; 1776-1802; 1877-1896; 1928-1948
Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, (https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html)
Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 150-170.

Opracowania:
M. Dziewiecki, Człowiek w obliczu sumienia, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 514-521.
A. Lach, Wspólnotowy wymiar życia ludzkiego i chrześcijańskiego, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 553-559.
E. Reszczyńska, Czy istnieje recepta na szczęście?, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 468-474
M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s.; 405-439.

C. Etap ogólnopolski – 8–10 kwietnia 2021 roku
Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz

Pismo Święte:
Rdz 3-4
Pwt 30, 15.19
Mt 24,36-41
Mt 25, 31-46

Magisterium Kościoła:
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 15-22.
Katechizm Kościoła Katolickiego, p 1730-1761; 1803-1876.
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 105-159.
Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 31-44; 236-237; 295-317.

Opracowania:
I. Bokwa, Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s.250-254.
M. Janas, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s.149-155.
E. Reszczyńska, Gdzie jesteś Adamie? – doświadczenie grzechu w życiu człowieka, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 531-537.
M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s. 169-174; 274-307; 349-361.
G. Ryś, Życie i śmierć, homilia https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/wam_2016_moc_07.html

Odnośniki do tekstów, które nie są powszechnie dostępne w Internecie oraz bieżące informacje dostępne będą wkrótce na stronie internetowej OTK: www.otk.pl.

 

 

Za etap diecezjalny odpowiada w naszej Archidiecezji Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej. W związku z tym zgłoszenia szkół do udziału w zawodach I stopnia (etap szkolny) należy dokonywać od 1 października 2020 roku wyłącznie w naszym Wydziale Katechetycznym.

 

 

 

Oficjalna strona Olimpiady: otk.pl.

 

_______________________________________________________________

 

UWAGA!

Przypominamy o sposobie zgłaszania szkół do zawodów I stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej.

Zgodnie z Regulaminem, zawody I stopnia przeprowadza się na terenie szkoły lub kilku szkół, zgodnie z wytycznymi Komitetu Diecezjalnego.

Zatem:

  • Zgłoszenia szkół do udziału w zawodach I stopnia (etap szkolny) należy dokonywać wyłącznie w naszym Wydziale Katechetycznym.
  • Protokół z wynikami zawodów I stopnia również należy dostarczyć do Wydziału Katechetycznego w ciągu 7 dni od zakończenia etapu szkolnego.

www.otk.pl