OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

 

Nowość!

 

XXXIV Olimpiada Teologii Katolickiej - RADOM 2024

"Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła"

 

Celem OTK będzie zapoznanie z tekstami biblijnymi o zasadach budowania wspólnoty i relacji międzyludzkich; zapoznanie z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z katolicką nauką społeczną oraz kształtowanie postawy realizacji zasad katolickiej nauki społecznej w relacjach społecznych.

 

Terminy Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2023/2024:

etap szkolny - 15 listopada 2023

etap diecezjalny - 10 stycznia 2024

finał - 4-6 kwietnia 2024 w Radomiu

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej Olimpiady: zob. otk.pl.

 

Prosimy wszystkich Katechetów o rozpowszechnienie tego wydarzenia, zachęcenie i motywowanie uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

UWAGA!

Przypominamy o sposobie zgłaszania szkół do zawodów I stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej.

Zgodnie z Regulaminem, zawody I stopnia przeprowadza się na terenie szkoły lub kilku szkół, zgodnie z wytycznymi Komitetu Diecezjalnego.

Zatem:

  • Zgłoszenia szkół do udziału w zawodach I stopnia (etap szkolny) należy dokonywać wyłącznie w naszym Wydziale Katechetycznym.
  • Protokół z wynikami zawodów I stopnia również należy dostarczyć do Wydziału Katechetycznego w ciągu 7 dni od zakończenia etapu szkolnego.

www.otk.pl