Na Drogach Katechezy

Nasze pismo "Na Drogach Katechezy" przestaje ukazywać się w wersji drukowanej.
Ostatni numer dostępny jest tutaj. Dodatek metodyczny do ostatniego numeru znajduje się tutaj.
Pismo ukazywać się będzie już jako strona internetowa www.ndk.archibial.pl

Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny - 30.08.2014

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej zaprasza do udziału w Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym
30 sierpnia 2014 r. (sobota).
Spotkanie rozpocznie się mszą św. w Katedrze o godz. 9.00. pod przewodnictwem J. E. Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego.
Po homilii katecheci otrzymujący misję stałą złożą wyznanie wiary.
Po mszy św. obrady w sali kina Ton.

Program:
9.00. Eucharystia w Katedrze
10.00. Konferencja naukowa w kinie "TON”:
- ks. dr Tomasz Kopiczko – wykład "Wezwani aby głosić Ewangelię. Teoria bycia katechetą"
- ks. dr Radosław Mazur – wykład "Formacja katechetów wobec współczesnych wyzwań"
- Komunikaty Wydziału Katechetycznego
Planowane zakończenie ok. godz. 12.30.

Bezpłatne podręczniki MEN

W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych przekazujemy katechetom i rodzicom informację sekretarza Komisji Wychowania Katolickiego:
1.Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
2.Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.
3.Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian.
ks. Marek Korgul
Sekretarz KWK

Film "Gdy budzą się demony" od 13 czerwca 2014 r.

Zapraszamy na film od 13 czerwca w Kinie "Helios" w Białymstoku. Więcej...

Informacje o zapisach na lekcje religii i rezygnacji

Przypomnienie i dokumenty, w tej sprawie znajdziemy TUTAJ i TUTAJ

„KOGO SŁUCHASZ?” - konferencja na temat zagrożeń w muzyce - 22 czerwca 2014 r.

Zapraszamy na konferencję na temat zagrożeń w muzyce pt. „KOGO SŁUCHASZ?”, która odbędzie się 22 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 15.00 w Katedrze Białostockiej.
Spotkanie poprowadzi znany redaktor, dziennikarz i publicysta muzyczny (m.in. Polskie Radio Olsztyn) Grzegorz Kasjaniuk.
Konferencja objęta jest honorowym patronatem Ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego
Organizator jest Ośrodek Informacji o Zagrożeniach Duchowych „Barka”

Plenarne Spotkanie Katechetów Świeckich i Zakonnych, 31 maja 2014 r.

Zapraszamy na Plenarne Spotkanie Katechetów Świeckich i Zakonnych,
31 maja 2014 r. (sobota) godz. 14.00., w Kinie "TON".
Temat: Katecheta dziś - mocny duchem i skuteczny w działaniu.
Planowane zakończenie spotkana ok. godz. 16.00.