Bezpłatne materiały multimedialne DLA ŻYCIA

Fundacja Małych Stópek przygotowała dla katechetów i księży uczących w szkole nieodpłatne materiały multimedialne na nośnikach pendrive. Są to zebrane filmy dostępne w internecie, które można wykorzystać wyłącznie do celów edukacyjnych. Każdy został opatrzony komentarzem, który przygotowali pracownicy i wolontariusze Fundacji Małych Stópek. Jak piszą autorzy propozycji, „filmy te z jednej strony są doskonałym podsumowaniem tematu wartości życia człowieka, nie tylko tego pełnosprawnego, ale również tego niepełnosprawnego, z drugiej zaś stanowią pierwszy krok do wejścia w nierzadko trudną dyskusję z uczniami na temat obrony życia”. Informacje o sposobie zamawiania materiałów, jak również o aplikacji „Adoptuj Życie” w załączniku: kliknij i pobierz.

Nowa Podstawa programowa i nowy Program nauczania religii

Nakładem Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła ukazał się w tych dniach nowy Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Nowa Podstawa programowa została wydana drukiem jeszcze w 2018 roku. W związku z ukazaniem się tych dokumentów przypominamy Uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku - tekst jednolity. Kliknij i zobacz.

Nowe Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego

W związku ze złożeniem w Sejmie projektu ustawy konkretyzującej koncepcję świeckiej szkoły, Biskup Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wydał oświadczenie, do lektury którego zachęcam. Kliknij i zobacz.

W temacie:

Przewodniczący Episkopatu: dyskusja o rozdziale Państwa i Kościoła nieporozumieniem. Kliknij i zobacz.

Nauka religii w szkole rzeczą normalną w Europie. Kliknij i zobacz.

Ks. prof. Tomasik: lekcje religii w szkole na mocy konstytucji. Kliknij i zobacz.

Rekolekcje dla młodzieży w czasie ferii

1. Seminarium Duchowne w Białymstoku zaprasza młodzież męską od lat 15 na rekolekcje powołaniowe w dniach od 1.02 do 3.02.2019. Rekolekcje są bezpłatne. Należy wziąć ze sobą Pismo Święte, różaniec, notatnik, rzeczy osobiste, ubranie sportowe oraz śpiwór. Uczestnicy powinni mieć zaświadczenie od księdza ze swojej parafii, a niepełnoletni także pozwolenie rodziców. Więcej informacji: kliknij i zobacz.

2. Siostry od Aniołów zapraszają młodzież szkolną w dniach od 28.01 do 1.02.2019 do Konstancina-Jeziorny na rekolekcje "Z Jezusem po drodze". Będzie to czas poznawania Jezusa i bycia bliżej Niego, wspólnego odpoczynku, zabawy i wizyty w Warszawie. Zgłoszenia do 22 stycznia przyjmuje s. Agnieszka, tel. 665479083. Więcej informacji na plakacie: kliknij i pobierz.

Kurs "Odpowiedzialność za słowo"

Zwyczajem lat ubiegłych w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Kleosinie organizowany jest kurs filozoficzno-biblijny. Tegoroczne zajęcia odbywać się będą w dniach 28-29-30 stycznia, a ich tematem będzie "Odpowiedzialność za słowo".

Zajęcia poprowadzą: teolog i biblista ks. dr Jan Bocian SVD oraz filozof dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak.

Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora: p. Stanisław Cydzik, tel. 694-143-712.

Rekolekcje "Uzdrowienie wewnętrzne"

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje "Uzdrowienie wewnętrzne", które poprowadzi ks. Kamil Dąbrowski ze współpracownikami z Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Rekolekcje odbędą się w Studzienicznej, w dniach 18-20 stycznia 2019. Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00. Zakończenie obiadem w niedzielę.

Zapisy w Wydziale Katechetycznym do 10 stycznia 2019 lub do wyczerpania miejsc.

Zjazd Kolędowy - 5 stycznia 2019

W imieniu Księdza Arcybiskupa Metropolity zapraszamy PT. Katechetów na Zjazd Kolędowy, który odbędzie się 5 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej. Tegoroczny Zjazd poświęcony będzie tematyce związanej z aktualnym rokiem duszpasterskim, ukierunkowanym na świadectwo i misję ewangelizacyjną w mocy Ducha Świętego.
W programie: otwarcie wystawy Przez twórczość bliżej Stwórcy oraz wykłady: Posłani w mocy Ducha Świętego – Bp dr Marek Solarczyk; Zaangażowani w Duchu Świętym w życiu wspólnoty parafialnej – Ks. dr Krzysztof Gąsecki.

Boże Narodzenie 2018

Świadomi Daru, jakim są dla nas narodziny Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przynoszącego nowe życie i miłość, w duchu wdzięczności, z żywą wiarą i radością przeżywajmy tegoroczne Święta.
W mocy Bożego Ducha sami stawajmy się darem dla innych, dzieląc się chlebem i miłością z naszymi bliskimi i z tymi wszystkimi, których Bóg stawia na drodze naszego życia. Niech światło Boga obecnego pośród nas rozświetli wszelkie ciemności i pozwoli z nadzieją kroczyć przez życie.
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!