Badanie podręczników do nauki religii

Wszyscy katecheci w Polsce proszeni są o wypełnienie ankiety dotyczącej podręczników do nauki religii. Celem badań jest poznanie wartości podręczników, a w szczególności ustalenie stopnia i zakresu spełnienia założeń edukacyjnych; udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu podręczniki te przyczyniają się do zrealizowania programu kształcenia katechetycznego w praktyce szkolnej i zakładanych osiągnięć edukacyjnych.

Efektem planowanych badań będzie opracowanie sugestii dotyczących doskonalenia podręczników do nauczania religii.

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 20 listopada 2019. Link do ankiety: kliknij i zobacz.

W imieniu zespołu badawczego składamy serdeczne podziękowanie za współpracę i podjęty trud.

Formacja permanentna katechetów - przypomnienie

Przypominamy, że w czasie trwania posługi katechetycznej każdy Katecheta zobowiązany jest do udziału w permanentnej formacji intelektualnej i duchowej oraz do pogłębiania i aktualizowania swoich kwalifikacji katechetycznych (por. Umowa Wydziału Katechetycznego z katechetą).
Istotnym elementem formacji duchowej jest coroczny udział w rekolekcjach. Katecheta uczestniczy obowiązkowo w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny przynajmniej raz w roku, a gdy formuje się w jakimś ruchu czy stowarzyszeniu kościelnym, obowiązkowo raz na 3 lata. Oferta rekolekcyjna na bieżący rok szkolny dostępna jest w zakładce FORMACJA > REKOLEKCJE.
Ponadto raz w semestrze wszystkich Katechetów obowiązują dekanalne dni skupienia. Termin i miejsce dnia skupienia ustalane są i podawane przez wizytatora szkolnego danego dekanatu.
Oprócz rekolekcji i dni skupienia Katecheci mają obowiązek uczestniczyć w Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym, Zjeździe Kolędowym, Zjeździe Paschalnym oraz Spotkaniu Plenarnym Katechetów Świeckich i Zakonnych.
Katecheci winni także korzystać z bogatej oferty spotkań, warsztatów i szkoleń Doradcy Metodycznego (MODM) oraz Konsultanta (CEN).

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Październik 2019 roku, decyzją Papieża Franciszka, przeżywany jest w Kościele jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Inicjatywa została zapowiedziana przez Ojca Świętego już w 2017 roku, a okazją jest setna rocznica opublikowania przez Papieża Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Celem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest m.in. odnowienie misyjnej żarliwości wszystkich wiernych. Temat Miesiąca brzmi: Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie.

Materiały:

-Msza św. inaugurująca Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w naszej archidiecezji: kliknij i zobacz.
-List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: kliknij i zobacz
-Oficjalna strona: kliknij i zobacz.

MATERIAŁY LITURGICZNE NA NIEDZIELĘ MISYJNĄ: kliknij i zobacz.

„Ochrzczeni i posłani” – materiały na Tydzień Misyjny 2019: kliknij i zobacz.

XXX OTK: "Dumni z Ewangelii i z Polski"

W roku szkolnym 2019/2020 organizowana jest trzydziesta edycja ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat tegorocznej Olimpiady brzmi: Dumni z Ewangelii i z Polski. Nawiązuje on do myśli św. Jana Pawła II wypowiedzianej podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver, dziedzictwa chrześcijańskiego obecnego w historii narodu polskiego oraz do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.

Prosimy wszystkich Katechetów o rozpowszechnienie tego wydarzenia, zachęcenie i motywowanie uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Regulamin, harmonogram i literatura - na stronie www.otk.pl.

Za etap diecezjalny odpowiada w naszej Archidiecezji Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej. W związku z tym zgłoszenia szkół do udziału w zawodach I stopnia (etap szkolny) należy dokonywać od 1 października 2019 roku wyłącznie w naszym Wydziale Katechetycznym.

Projekt "Dar na stulecie"

Na prośbę Komisji Wychowania Katolickiego KEP przypominamy o ogólnopolskim projekcie "Dar na stulecie", który ruszył 18 maja 2019, w 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Ideą akcji jest wyzwolenie dobra, które zasiał w nas Jan Paweł II przez lata swojego pontyfikatu. Zapraszamy katechetów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz dzieci i młodzież do włączenia się w tę akcję.

Szczegółowe informacje na stronie: www.darna100.pl.

Ponadto zob. spot promocyjny: kliknij i zobacz. Krótki film o projekcie: kliknij i zobacz. Mapa na której umieszczamy inicjatywy: kliknij i zobacz. Infografika - jak zgłosić inicjatywę: kliknij i pobierz

Konspekty lekcji dla katechetów: dzieci - kliknij i pobierz; młodzież - kliknij i pobierz.

Katechezy "WYJŚCIE - narodziny wiary biblijnej, narodziny naszej wiary"

Stowarzyszenie Mess'AJE Polska w ramach projektu Biblia źródłem kulturowych kontekstów zaprasza na bezpłatny cykl 12 katechez biblijnych pt. WYJŚCIE - narodziny wiary biblijnej, narodziny naszej wiary skierowanych do osób dorosłych: katechistów, liderów, członków wspólnot i ruchów kościelnych oraz wszystkich, którzy pragną lepiej poznać i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu zawartą w Biblii.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu odbędzie się 2 października 2019 w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku.

Więcej informacji: kliknij i zobacz.

Formularz zgłoszenia: kliknij i zapisz się

IX Tydzień Wychowania

Wydział Katechetyczny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję pod hasłem: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (J1,38)" z okazji IX Tygodnia Wychowania. Konferencja odbędzie się w środę 11 września 2019 roku. W programie:
10.00 - Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, Bazylika Archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku;
11.00 - Konferencja, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1 A.
Uczestnicy wysłuchają m.in. wykładu „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (J 1,38). Relacje fundamentem procesu wychowania” Księdza dra Marka Studenskiego z diecezji bielsko-żywieckiej oraz wystąpienia „Wychowanie - racje czy relacje?” Pani Urszuli Zagan, Doradcy metodycznego religii katolickiej.
Materiały duszpasterskie i wychowawcze na Tydzień Wychowania (15-21.09.2019) trafią do poszczególnych parafii. Znaleźć je można także na stronie: tydzienwychowania.pl.

 

Konkursy

Do Wydziału zaczynają wpływać nowe propozycje konkursów dla uczniów. Będą one sukcesywnie zamieszczane na stronie Wydziału w zakładce "KONKURSY".

Prosimy o zapoznawanie się z ofertą konkursową i zachęcanie uczniów do udziału w nich.

Najnowszą propozycją jest Konkurs Plastyczny na pocztówkę do myśli Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego „Służę więc jestem” dla uczniów szkół podstawowych pod honorowym patronatem Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, organizowany przez Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku we współpracy z Pocztą Polską z okazji 25-lecia istnienia Szkoły. Regulamin: kliknij i pobierz.