"Katecheta - rozważny czy romantyczny?"

Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej oraz Koło Naukowe Katechetyków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową "Katecheta - rozważny czy romantyczny?", która odbędzie się 12 maja 2021 roku o godz. 11.00.

Konferencja została objęta patronatem Komisji Wychowania Katolickiego KEP oraz Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

Szczegóły na plakacie: kliknij i pobierz.

O szkolnej katechezie...

O lekcjach religii i etyki oraz o przyczynach rezygnacji uczniów ze szkolnej katechezy mówi w rozmowie z KAI ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

KAI: Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział niedawno możliwość wprowadzenia obowiązkowego uczestnictwa uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w lekcjach religii lub w lekcjach etyki. Znosiłoby to możliwość nieuczęszczania na żadne z tych zajęć, jak to jest obecnie. To dobre rozwiązanie? Kościół wysuwał taki postulat od dawna.

Ks. prof. Piotr Tomasik: Od kilkunastu lat. Jest to trwały postulat Konferencji Episkopatu Polski... Cały wywiad: kliknij i czytaj.

Tydzień modlitw o powołania (25 kwietnia - 1 maja 2021)

W Niedzielę Dobrego Pasterza (25.04.2021) przypada 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

W Polsce IV Niedziela Wielkanocna tradycyjnie rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

Materiały do wykorzystania:

Strona Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku: kliknij i zobacz.

XIII Tydzień Biblijny (18-24 kwietnia 2021)

Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego.

W niedzielę 18 kwietnia 2021 rozpoczniemy XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważamy tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

Materiały katechetyczne i duszpasterskie trafiły na półki parafii w Kurii.

Zob. także na stronie www.biblista.pl.

 

"Poznańczyk" - Książka o Krzysztofie Lauschu

Ukazała się biografia Krzysztofa Marii Lauscha - niezwykłego człowieka, który przyczynił się do przełomu w myśleniu o osobach niepełnosprawnych intelektualnie i katechezie specjalnej dla nich. Książka zapoznaje czytelnika z życiem, pedagogiką specjalną i osobowością K.M. Lauscha, ukazując źródła jego motywacji i działania na rzecz osób niepełnosprawnych od najwcześniejszych lat życia; przedstawia jego dokonania jako człowieka, obywatela miasta Poznania, orędownika niepełnosprawnych, katechety, pedagoga specjalnego, wykładowcy, charyzmatycznego dyrektora szkoły specjalnej, poety, założyciela polskiego programu Pilgrim; zawiera wspomnienia osób, znających osobiście bohatera książki, które czynią ją wiarygodnym świadectwem wielkości człowieka, któremu wielu zgodnie przyznaje zaszczytne miano Poznańczyka; prezentuje bibliografię pism K.M. Lauscha, aneksy: składanka, materiały niepublikowane - referaty, wykłady, opracowania, biogram, wiersze. Więcej o książce: kliknij i pobierz. Okładka: kliknij i pobierz.

Tydzień Miłosierdzia (11-17 kwietnia 2021)

Dnia 11 kwietnia 2021 roku, w II Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna się 77. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”.

Od 2013 roku Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w Kościele katolickim w Polsce w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Wcześniej obchodzony był on w pierwszym tygodniu października.

Dzień ten jest również świętem patronalnym Caritas.

List na Niedzielę Miłosierdzia: kliknij i pobierz. Rozważania na Tydzień Miłosierdzia: kliknij i pobierz.

Plakat: kliknij i pobierz.

Konferencja naukowa i sympozjum

Dnia 15.04.2021 (czwartek) o godz. 8.30 odbędzie się online Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: "Katecheza parafialna i szkolna w zbawczym dziele człowieka". Celem konferencji jest przedstawienie praktycznych sposobów i metod wykorzystywanych podczas katechezy, która jest jedną z ważnych form posługi głoszenia słowa Bożego w parafiach i szkołach.

Dnia 16.04.2021 (piątek) w godz. 17.00-20.00 odbędzie się online Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na temat: "Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty – między przeszłością a teraźniejszością".

Więcej informacji na temat obu wydarzeń: kliknij i zobacz.

Zjazd Paschalny 2021

Zapraszamy do udziału w Zjeździe Paschalnym Katechetów i Duszpasterzy, który odbędzie się online w sobotę 10 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00 na kanale YouTube ArchiBial Media.
Hasłem tegorocznego Zjazdu są słowa: Wspólnota parafialna w służbie wiary. W omówieniu problematyki parafii jako wspólnoty wspólnot zostanie podkreślona rola świeckich. Przedstawione będą dwa referaty ujmujące wskazaną problematykę:
-Duszpasterz w parafii, wspólnocie wspólnot – ks. dr Wojciech Nowacki (Łomża);
-Świeccy w parafii, wspólnocie wspólnot – Marek Filar (Gdynia).
Ufamy, że treści przekazane w ramach tegorocznego Zjazdu zainspirują do ożywienia życia wspólnot parafialnych naszej Archidiecezji. Dostęp do materiału za pomocą linku (kliknij i zobacz).