aktualności formacja wizytatorzy doradcy konkursy programy pomoce katecheza parafialna katecheza dorosłych kontakt

KATECHEZA DOROSŁYCH


Czytamy Katechizm!

Zgodnie z wolą Ks. Arcybiskupa Metropolity, w I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy czytanie Katechizmu Płockiego
w każdej parafii, przed każdą Mszą św. niedzielną.
Katechizm jest do nabycia w Księgarni św. Jerzego.
Można go pobrać również ze strony:   www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl  (Katechizm część I - archiwum)
lub tutaj:  >>pobierz doc.


Pasja według świętego Jana - warsztaty z ikoną

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej uprzejmie zapraszają nauczycieli, katechetów, wychowawców na warsztaty metodyczne poświęcone katechezie biblijnej pt. Pasja według świętego Jana z wykorzystaniem ikony dydaktycznej francuskiej malarki Françoise Bűrtz w zastosowaniu multimedialnym.
Warsztaty mają na celu:
- zapoznanie z głównym przesłaniem Pasji wg św. Jana przez obraz, muzykę i słowo poetyckie,
- pogłębioną analizę egzegetyczną i teologiczną tekstu biblijnego J 18-19,
- dzielenie się realizacją przesłania ewangelicznego w życiu osobistym.
Powyższa katecheza może służyć jako narzędzie w realizacji programów szkolnych rekolekcji wielkopostnych, jak również w formacji osobowej dorosłych.
Zajęcia odbywać się będą w Centrum Formacji Katechetyczno - Pastoralnej im. Bł. Michała Sopoćko przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku w środy od godz. 16.00-19.00:
14 listopada 2012 – Pasja wg św. Jana cz. I W Ogrodzie Oliwnym; cz. II U Annasza
12 grudnia 2012 – Pasja wg św. Jana cz. III U Piłata;
09 stycznia 2012 – Pasja wg św. Jana cz. IV Golgota; cz. V Złożenie do grobu.
Prosimy o przyniesienie ze sobą Pisma świętego Nowego Testamentu.
 >> więcej...

Rzymski Synod z roku 1977 poświęcony katechizacji w świecie współczesnym, a dalej nauczanie Jana Pawła II wskazujące na potrzebę nowej ewangelizacji uświadomiło Kościołowi Powszechnemu pilną potrzebę odnowienia katechezy skierowanej do dorosłych. Katecheza taka była bowiem praktyką znaną w pierwszych wiekach Kościoła, a szczególnie pielęgnowaną w strukturach katechumenatu. Na przestrzeni dziejów przepowiadania katecheza dorosłych zajmowała różne miejsce. Współcześnie w Polsce odnajdujemy raczej jej elementy w niektórych działaniach duszpasterskich niż autonomiczne formy. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że po Jubileuszu roku 2000 i ukazaniu się dokumentu Międzynarodowej Rady do Spraw Katechezy
Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej w naszej polskiej rzeczywistości podjęto rzetelną refleksję i zaczęto szukać jej odpowiednich modeli.

Katecheza Mess'AJE
Diecezja nasza poszukując sposobów ewangelizacji dorosłych korzysta między innymi z doświadczenia Kościoła francuskiego, którym chce się na łamach tej strony dzielić. Nasze zainteresowanie francuskim modelem katechezy Mess'AJE sięga roku 1990 kiedy to, Uniwersytet Katolicki w Lille zaprosił na studia w zakresie formacji animatorów do katechezy dorosłych chętnych z naszej archidiecezji. Skorzystaliśmy z zaproszenia, dzięki czemu 3 osoby przeszły rok formacji proponowany przez uczelnię. Przez wiele lat prowadziliśmy wskazaną nam metodą katechezę i zajęliśmy się adaptacją narzędzi. Mamy za sobą 20 lat doświadczeń i mimo rożnych kolei we współpracy w dziedzinie biblijnej katechezy dorosłych ciągle jesteśmy przekonani, że tego cennego daru, jaki otrzymaliśmy nie możemy zlekceważyć.

Czym jest Mess'AJE?
Najprościej mówiąc - propozycją katechezy biblijnej bazującej na naukowym odczytaniu Biblii i otwartej na uniwersalny język sztuki. Katecheza zrodziła się w Jerozolimie na skutek spotkania egzegety ks. profesora Jacquesa Bernarda studiującego wówczas na Uniwersytecie Hebrajskim z artystami, którzy swoją wiarę podbudowaną biblijnie chcieli wyrazić przez sztukę. W podejściu biblijnym do treści katechezy najbardziej charakterystyczne jest  zastosowanie pedagogii czterech kroków wiary wyrażającej się kolejno hasłami: Wyjście, Niewola, Jezus Kościół. Sztuka natomiast pozostaje w ścisłej symbiozie z treściami i jest oryginalnym dziełem współtwórczyni katechezy Francoise Burtz. Tak więc Mess'AJE proponuje 4 cykle katechez (kilkanaście spotkań w każdym) obejmujące historię wiary w całej Biblii. Oprócz tego opracowane zostały katechezy tematyczne poświęcone: 8 błogosławieństwom, Pasji wg św. Jana, Ewangelii dzieciństwa i inne. Każde ze spotkań wg koncepcji Mess'AJU uwzględnia 5 elementów treściowych i metodycznych zarazem, a mianowicie: analizę materiału multimedialnego, studium tekstów biblijnych, wyjaśnienie teologiczne, pracę w grupach – dzielenie się i modlitwę. Dotychczas opracowana została polska wersja materiału multimedialnego do pierwszego progu katechezy, inne czekają na realizację.

Strony Mess'AJE w języku francuskim:
www.francoiseburtz.org
www.seuilsdelafoi.org