Wielkanoc 2022

Już Zbawiciel Jezus żyje, On, co za nas życie dał.
Już Go grobu moc nie kryje. Jak powiedział, zmartwychwstał.
Nućmy Jemu pienia chwały: Witaj, Jezu zmartwychwstały! Alleluja!

Pieśń wielkanocna (fragm.)

 

Mrok Wielkiej i Świętej Nocy rozproszył blask Zmartwychwstałego. Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią jest źródłem nadziei, mimo niepewności i cierpień obecnego czasu.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy odkrycia na nowo pełnej miłości i pokoju obecności Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niech niepokoje codzienności pomaga przezwyciężać wiara w Tego, który żyje i daje życie, który zmartwychwstając pokonał zło, który ukochał nas do końca i który jest i będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20).

Dyrekcja i pracownicy Wydziału Katechetycznego

Pomoce katechetyczne w języku ukraińskim

W ostatnim czasie w polskich przedszkolach i szkołach pojawili się uczniowie z Ukrainy. Zdarza się, że uczestniczą oni także w lekcjach religii, jeśli rodzice wyrazili takie życzenie. Katecheci na bieżąco wzbogacają swój warsztat, by należycie zatroszczyć się o nowych podopiecznych. Nie zabrakło także inicjatyw wspomagających w tym katechetów. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu zorganizował kurs języka ukraińskiego. Dzięki życzliwości organizatorów, wszystkie cztery części kursu można obejrzeć na Portalu Katechetyhttps://portalkatechety.pl/jezyk-ukrainski-dla-katechetow/kurs-jezyka-ukrainskiego-dla-katechetow--1959.html

Z kolei Koło Naukowe Katechetyków UKSW przygotowało karty pracy dla uczniów z Ukrainy - tematycznie związane z Wielkim Postem i Wielkanocąhttps://knk.kolanaukowe.uksw.edu.pl/2022/03/24/karty-pracy-dla-uczniow-z-ukrainy/

Opr. Aneta Rayzacher-Majewska
Źródło: https://opoka.news/pomoce-katechetyczne-w-jezyku-ukrainskim

Zjazd Paschalny 2022

 

W imieniu Księdza Arcybiskupa Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego, zapraszamy PT. Katechetów na Zjazd Paschalny, który odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A.

Temat Zjazdu: (R)ewolucja duszpasterstwa młodzieży.

1. Przekaz prawd wiary i moralności do młodzieży dzisiaj - ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski (UKSW);

2. Kapłan i katecheta jako followersi młodzieży - ks. Adam Kłonowski, kapłan diecezji włocławskiej.

Przypominamy, że do udziału w Zjeździe zobowiązani są wszyscy Katecheci.

Zaproszenia Seminarium Duchownego w Białymstoku

1. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku zaprasza członków Liturgicznej Służby Ołtarza na spotkanie, które odbędzie się w gmachu Seminarium przy ul. Warszawskiej 46 bezpośrednio po Mszy Świętej Krzyżma sprawowanej w Archikatedrze Białostockiej w Wielki Czwartek 14 kwietnia 2022 roku o godz. 9:00. Zob. http://awsd.bialystok.pl.

2. AWSD w Białymstoku zaprasza na rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej (od 16. roku życia) organizowane w dniach 22-24 kwietnia 2022 roku. Szczegółowe informacje o zgłoszeniach znajdują się na stronie internetowej Seminarium Duchownego. Zob. http://awsd.bialystok.pl.

3. AWSD w Białymstoku, w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, zaprasza do odwiedzenia siedziby Seminarium dnia 10 maja 2022 roku w godz. 9:00-16:00. Alumni zapoznają gości z czterema wymiarami formacji seminaryjnej: ludzkim, duchowym, intelektualnym i pastoralnym. Jednocześnie zostaną przedstawione kolejne etapy formacji seminaryjnej (w tym etap propedeutyczny, studia filozoficzne, studia teologiczne) i istotne wydarzenia, które stanowią kolejne kroki alumna na drodze ku kapłaństwu (obłóczyny, posługi, święcenia). Wszystko zostanie zaprezentowane w ciekawej i oryginalnej formie, w poszczególnych salach wykładowych.

Tego samego dnia o godz. 10:00 odbędą się warsztaty połączone z wystawą „Wyobrazić to, co niewidzialne. Na styku nowoczesności i sacrum w malarstwie Franciszki Burtz”. Prace malarki wykorzystywane są w biblijnej katechezie dorosłych Mess’AJE (tzw. metoda czterech progów wiary). Szczegóły na stronie Festiwalu: kliknij i zobacz.

Bł. Natalia Tułasiewicz patronką nauczycieli w Polsce

W czasie konferencji prasowej w Warszawie przewodniczący KEP odczytał dekret watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanawiający błogosławioną Natalię Tułasiewicz, męczennicę, patronką nauczycieli w Polsce.

Abp Gądecki powiedział, że w historii Polski było wiele postaci będących dla nauczycieli ważnym punktem odniesienia. Wspomniał m.in. o Urszuli Ledóchowskiej, która miała światowe kontakty, mówiła wieloma językami i stworzyła szkoły dla dzieci, sierot po pierwszej wojnie światowej.

Zwrócił uwagę, że przykład życia bł. Natalii Tułasiewicz może być czymś bardziej pociągającym dla ludzi świeckich. Pokazała ona, że "istnieje możliwość dążenia do świętości poprzez spełnianie obowiązków świeckich w swoim życiu" – ocenił przewodniczący KEP.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli bp Piotr Turzyński powiedział, że "Natalia Tułasiewicz niesie w sobie wielkość chrześcijaństwa". (...)

Zwrócił uwagę, że także w czasie wojny pogłębiała swoją wiedzę, organizowała wieczory literackie, "żeby ludzie nie myśleli tylko o wojnie, cierpieniu, o złu, ale żeby nie stracili ducha".

Zaznaczył, że bł. Natalia była nauczycielką do końca, także w obozie koncentracyjnym, gdzie uczyła współwięźniarki języka polskiego, mówiąc, że po wojnie czeka ich zdanie matury.

Pełen tekst na stronie: https://opoka.news/blogoslawiona-natalia-tulasiewicz-patronka-nauczycieli-w-polsce

 

Nowa oferta konsultanta ds. nauczania religii

Konsultant ds. nauczania religii w CEN w Białymstoku zaprasza do udziału w warsztatach:

1. „Słuchamy sercem, czyli o spotkaniach najmłodszych ze słowem Bożym”. „Uczeń powinien odkrywać ślady Bożego działania na kartach Pisma świętego i naśladować dobroć Boga” – czytamy w najnowszym Programie nauczania religii do kl. I szkoły podstawowej. Niezwykła odpowiedzialność spoczywa na barkach katechetów! Jak temu sprostać? Zapraszamy do udziału w warsztatach wszystkich, którzy pragną razem z najmłodszymi „słuchać sercem” słowa Bożego. Odbędą się one w dwóch terminach (do wyboru): 5.04.2022 (wtorek) w godz. 16.30-19.00 online z wykorzystaniem Microsoft Teams oraz 9.04.2022 (sobota) w godz. 9.00-11.30 stacjonarnie w budynku CEN, ul. Złota 4 w Białymstoku, sala 214. Zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie głównej CEN w zakładce "Oferta szkoleniowa. Szkolenia bezpłatne". Zaproszenie: kliknij i pobierz.

2. „Cisza w katechezie”. Czy w dzisiejszych czasach ktoś potrzebuje ciszy? Jaką ma ona wartość? Dlaczego i w jakich momentach powinna zaistnieć na katechezie? W jaki sposób ją wprowadzić? Czy „dzisiejsze” dzieci mogą być uważnymi słuchaczami? Czy ja - katecheta jestem uważnym słuchaczem? Wszystkich zainteresowanych refleksjami wokół ciszy serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach. Odbędą się one online, z wykorzystaniem Microsoft Teams 12.04.2022 (wtorek) o godz. 16.30. Zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie głównej CEN w zakładce "Oferta szkoleniowa. Szkolenia bezpłatne". Zaproszenie: kliknij i pobierz.

Wskazania dotyczące przygotowania do bierzmowania

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2022 Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, podpisał nowe wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej.

Zgodnie z wytycznymi przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydatów, jest powiązane z rokiem liturgicznym, koncentruje się wokół tematu darów Ducha Świętego i trwa 12 miesięcy. Szczegółowe treści spotkań formacyjnych są zawarte w archidiecezjalnym programie pt. „Bierz moc”, który podczas szkoleń otrzymali wszyscy duszpasterze. Przygotowanie do bierzmowania w parafii rozpoczyna się w Niedzielę Dobrego Pasterza (klasa VIII szkoły podstawowej), a kończy w II Niedzielę Wielkanocną (klasa I szkoły ponadpodstawowej).

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w środowisku rodzinnym, parafialnym, a także na lekcjach religii. Jako Wydział Katechetyczny włączamy się w kampanię informacyjną związaną z nowym programem. Zwracam się więc z prośbą, zwłaszcza do katechetów klas VIII szkoły podstawowej, aby poinformowali swoich uczniów o rozpoczynającej się 8 maja 2022 w ich parafiach zamieszkania formacji do bierzmowania. W tym dniu w parafiach zostaną rozdane kandydatom do bierzmowania deklaracje przystąpienia do przygotowania do tego sakramentu. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego zostaną one uroczyście przyniesione przez młodzież do ołtarza wraz ze świadectwami uczestnictwa w katechezie szkolnej. Druki świadectw będą do odebrania przez katechetów klas VIII w Wydziale Katechetycznym od dnia Zjazdu Paschalnego 23 kwietnia 2022.

Dokument: „Wskazania duszpastersko-katechetyczne Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej”: kliknij i pobierz.

Prace nad nową wersją polskiego dyrektorium katechetycznego

Episkopat Polski rozpocznie pracę nad nową redakcją „Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce”. Od wejścia w życie obecnego „Dyrektorium” minęło bowiem w ub. roku 20 lat. Jego nowelizacja jest zatem konieczna m.in. z uwagi na fakt, że dwa lata temu uaktualnione zostało dyrektorium watykańskie. (...)

Drugim zagadnieniem, jakie w kontekście katechizacji podjęli biskupi na 391. zebraniu plenarnym Episkopatu, są działania Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wprowadzenia obowiązku uczęszczania przez dzieci i młodzież albo na religię, albo na etykę – bez możliwości nieuczestniczenia w obydwu tych przedmiotach. (...)

Biskupi rozmawiali też o posłudze katechisty. – To jest odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka, aby powoływać w naszej rzeczywistości katechistów. Ich posługa będzie związana z parafią i realizowana głównie w optyce nowej ewangelizacji – docierania do tych, którzy są gdzieś z boku, przeżywają różne kryzysy – wyjaśnił przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego.

Na zebraniu plenarnym poruszono także kwestię odpowiedzi Kościoła w Polsce na ewentualne potrzeby katechizacji dzieci ukraińskich, które przybyły do Polski w tych dniach w związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainę. (...) W opublikowanym we wtorek komunikacie kwestię edukacji skierowanej do najmłodszych uchodźców z Ukrainy porusza Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Pełen tekst na stronie https://opoka.news/biskupi-rozpoczna-prace-nad-nowa-wersja-dyrektorium-katechetycznego.