List do Katechetów – wakacje 2020

Drodzy Katecheci, dobiegł końca rok szkolny i katechetyczny 2019/2020. Szkolne lekcje religii oraz posługa w parafiach związana z przygotowaniami do sakramentów świętych przybrały w tych ostatnich miesiącach odmienny charakter. Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami, m.in. koniecznością pracy zdalnej z uczniami. Z serca dziękujemy Wam za wytrwałość w głoszeniu Dobrej Nowiny w tych jakże innych, niełatwych warunkach. Dziękujemy za wszelkie piękne działania podejmowane na różnych odcinkach Waszego zaangażowania. Wierzymy, że czas wakacji pozwoli na zregenerowanie sił i odnowi katechetyczny zapał na kolejny rok pracy. Błogosławionego czasu odpoczynku!

Informujemy, że Wydział Katechetyczny pozostaje otwarty w lipcu i sierpniu. Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.30 pełni dyżur przynajmniej jeden pracownik Wydziału. Pełna treść Listu do Katechetów: kliknij i pobierz.

 

Nowe dyrektorium katechetyczne

"Katecheta ma być świadkiem wiary, a katecheza istotnym elementem ewangelizacji". W dniu 25 czerwca 2020 ogłoszono w Watykanie nowe dyrektorium katechetyczne, które stanowi uaktualnienie dyrektorium z roku 1997. 

Treść dokumentu została podzielona na trzy części i 12 rozdziałów. W pierwszej części jest mowa o roli katechezy w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Przypomina się w niej m.in. o należytym przygotowaniu katechetów, którzy winni być wiarygodnymi świadkami wiary.

W drugiej części dokumentu zostało m.in. uwypuklone znaczenie rodziny, która aktywnie uczestniczy w katechizacji i jest naturalnym miejscem życia wiarą. Rodzina uczy dzieci wiary, ale nade wszystko daje o niej świadectwo.

Trzecia część dyrektorium dotyczy katechezy w Kościołach partykularnych. Jest w niej mowa m.in. o szkołach katolickich, które w coraz większym stopniu powinny się stawać „wspólnotami wiary”. Podkreśla się też znaczenie nauczania religii w szkołach, dzięki czemu uczniowie mogą otrzymać wykształcenie całościowe, uwzględniające wymiar duchowy człowieka. Źródło: kliknij i zobacz.

Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w metropolii białostockiej

W związku z wejściem w życie Wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w metropolii białostockiej, przeznaczonych do stosowania przez duchownych, osoby konsekrowane i świeckich podejmujących jakąkolwiek posługę wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezbronnych, informujemy o obowiązku zapoznania się z Wytycznymi oraz podpisania deklaracji ich stosowania.

Wszyscy Katecheci zobowiązani są przekazać własnoręcznie podpisane deklaracje do Wydziału Katechetycznego do dnia 25 sierpnia 2020 roku. 

Pracownicy placówek katolickich przekazują podpisane deklaracje swoim dyrektorom.

Dokumenty do pobrania:

Komunikat w sprawie Wytycznych - kliknij i pobierz.
Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w metropolii białostockiej - kliknij i pobierz.
Deklaracja - kliknij i pobierz.

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Białostockiej - kliknij i zobacz.

Zmarł ks. prof. Radosław Chałupniak

W nocy 23 czerwca 2020 zmarł ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak. Urodził się w 1967 w Opolu, święcenia kapłańskie przyjął w 1993. W latach 1993-1997 odbył studia specjalistyczne z katechetyki na KUL pod opieką ks. prof. Mieczysława Majewskiego, zaś w latach 1995-1997 kształcił się w Podyplomowym Studium Psychoterapii w Lublinie. Został wykładowcą katechetyki, pedagogiki, dydaktyki i metodyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Był duszpasterzem akademickim, zasiadał w Radzie Programowej czasopisma „Katecheta”, a przez ponad rok był jego redaktorem naczelnym. Był rzeczoznawcą ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych, członkiem Europejskiej Ekipy Katechetycznej, Europejskiej Ekipy ds. Szkolnej Lekcji Religii, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Należał do Zarządu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. W 2015 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 1 września 2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego UO. Uroczystości pogrzebowe ks. prof. Radosława Chałupniaka odbędą się w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy. 

Requiescat in pace...

Szczegóły: kliknij i zobacz

Prezentacja nowych podręczników

Prezentacja podręczników do programów nauczania religii opartych na nowej Podstawie programowej

Wydawnictwo JEDNOŚĆ: kliknij i pobierz. Wykaz: kliknij i pobierz.

Wydawnictwo Świętego Wojciecha: kliknij i pobierz. Film: kliknij i zobacz. Wykaz: kliknij i pobierz.

Wydawnictwo Gaudium: kliknij i pobierz. Wykaz: kliknij i pobierz.

Przypomnienie: W związku z ponawianymi zapytaniami o nowe podręczniki przypominamy Uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku — tekst jednolity. Kliknij i zobacz.

Najbliższe zjazdy katechetyczne

Drodzy Katecheci,

informujemy, iż w związku z trwającym stanem epidemii zaplanowane na 20 czerwca 2020 roku Spotkanie Plenarne Katechetów Świeckich i Zakonnych zostało odwołane.

Ufamy, że sytuacja ulegnie poprawie i że będziemy mogli się spotkać na dorocznym Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym w sobotę 29 sierpnia 2020 roku. Prosimy o zarezerwowanie tego terminu.

Program Archidiecezjalnego Dnia Katechetycznego zostanie podany w sierpniu.

Ks. prof. Ryszard Czekalski nowym rektorem UKSW

Kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało nowego rektora uczelni na kadencję 2020-2024. Został nim ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, dotychczasowy prorektor ds. nauki i współpracy narodowej.

Rektor-elekt jest autorem wielu publikacji, głównie z zakresu katechetyki, m.in. monografii "Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej", Płock 2006. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 2007 roku kieruje Katedrą Katechetyki Materialnej.

Więcej: kliknij i czytaj.

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity z dnia 28 maja 2020

W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej w kraju i nowymi decyzjami organów państwowych w zakresie obowiązujących obostrzeń i ograniczeń, Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki, wydał nowe rozporządzenia, którymi należy się kierować w życiu parafialnym.

Ksiądz Arcybiskup dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w walkę z koronawirusem i obejmuje ich modlitwą wdzięczności. Modlitwą otacza również wszystkich chorych, a zmarłych poleca Miłosierdziu Bożemu. 

Pełny tekst na stronie internetowej naszej Archidiecezji: kliknij i zobacz.