Zaproszenie - warsztaty oraz PFM

Drodzy Katecheci! Wielu z Was już zna i na lekcjach z powodzeniem wykorzystuje internetową witrynę Canva - https://www.canva.com/pl_pl/. Wraz z p. Joanną Szydłowską zapraszamy na WARSZTATY Filmowa Canva, które wprowadzą Was w tajniki witryny i nauczą wykorzystywać ją na lekcjach religii, ale nie tylko…  Szkolenie odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli 30 marca 2023 w godz. 16.00-18.00.

Już teraz pragniemy zaprosić Was i Waszą młodzież - klasy ósme szkół podstawowych i szkoły średnie - do udziału w XVIII PAPIESKIM FORUM MŁODYCH, które odbędzie się dnia 18 maja 2023. W tym roku planujemy bardziej zaangażować w jego przygotowania również Waszych uczniów. Mamy nadzieję, że po warsztatach młodzież pod Waszym kierunkiem będzie mogła wykonać tematyczne materiały, które zostaną zaprezentowane podczas forum. Szczegóły przedstawimy na warsztatach.

Link do zapisów: https://www.cen.bialystok.pl/oferta-cen/szczegoly/4267/filmowa-canva

Mamy nadzieję, że warsztaty zaowocują pięknymi filmami, obrazami, plakatami, kalamburami itp., zmotywują młodzież do kreatywnej refleksji nad tematyką forum i przyniosą jej wiele radości i satysfakcji.

Ogólnopolska konferencja naukowa "Wolontariat w praktyce szkolnej"

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej zapraszają wszystkich nauczycieli: katechetów, opiekunów Szkolnych Kół Caritas, Klubów Wolontariackich, Samorządów Uczniowskich, innych organizacji zajmujących się działaniami z zakresu wolontariatu, wychowawców klas, świetlic, burs szkolnych, pedagogów szkolnych do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji "WOLONTARIAT W PRAKTYCE SZKOLNEJ", która odbędzie się dnia 23 marca 2023 roku w Tarnowie. Zob. link.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w formie zaświadczenia. Ideą konferencji jest przybliżenie nauczycielom potrzeby wychowania dzieci i młodzieży do wolontariatu, właściwej formacji młodego pokolenia do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie potrzeby zrozumienia i szacunku dla działań podejmowanych w ramach szeroko pojętego wolontariatu na rzecz osoby i wspólnoty osób. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Zapisów można dokonać pod następującymi linkami: FORMA ONLINE, FORMA STACJONARNA.

Komunikat po posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Dnia 21 lutego 2023 odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Członkowie oraz konsultorzy Komisji podjęli dyskusję nad najnowszymi wyzwaniami oraz problemami posługi katechetycznej w Polsce.
[...]

Jednym z głównych tematów była dyskusja nad przygotowaniem regulacji związanych z posługą katechisty, którą wprowadził papież Franciszek w Motu proprio „Antiquum ministerium”, ogłoszonym dnia 10 maja 2021 roku. Obecnie trwają prace nad dokumentem, w które zaangażowane są trzy podmioty: Komisja Wychowania Katolickiego, Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Zespół ds. Nowej Ewangelizacji. Będzie on zawierał opis posług katechisty, lektora i akolity, wskazania dotyczące powoływania kandydatów do tych posług, a także zasady formacji.

Cały tekst na stronie: https://opoka.news/komunikat-po-posiedzeniu-komisji-wychowania-katolickiego-kep.

XXI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Wydawnictwo Świętego Wojciecha wraz ze Strefą Katechety zaprasza na XXI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, które odbędzie się 11 marca 2023 roku w formie online. Temat przewodni spotkania: Katecheta we współczesnym świecie.

Postępująca globalizacja sprawia, że pewne procesy społeczne, np. tendencje laicyzacyjne, kryzys wartości i tradycji postępują bardzo szybko i stanowią ogromne wyzwanie dla katechetów, których liczba maleje z roku na rok. Jak dzisiaj nauczać religii? Jak nie uciekać od pytań, które stawia młody człowiek? Jak budować autorytet katechety w sytuacji, kiedy ludzie coraz częściej odchodzą od praktykowania wiary?

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Sympozjum, panelu dyskusyjnym oraz webinariach tematycznych i narzędziowych przygotowanych przez zaproszonych specjalistów.

Do pobrania: program sympozjumnotatka informacyjna z linkiem do formularza zgłoszenia (PDF), notatka informacyjna z linkiem do formularza zgłoszenia (WORD).

MEiN wstrzymuje obowiązek wyboru religii bądź etyki

Minister Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2023/2024 nie będzie wprowadzał żadnych zmian w zakresie nauczania etyki w szkołach. Nauka tego przedmiotu będzie organizowana na wniosek zainteresowanych rodziców uczniów lub na wniosek samych uczniów, o ile są pełnoletni – dowiedziała się KAI w Ministerstwie Edukacji. Z danych MEiN wynika, że nauka etyki jest obecnie organizowana jedynie w 13% polskich szkół. Lekcje prowadzi 3 tys. 884 nauczycieli. Pod auspicjami resortu przygotowuje się 440 nowych pedagogów.

Planowane przez MEiN wprowadzenie zasady obowiązkowego uczęszczania ucznia na religię lub etykę, miało objąć pierwsze roczniki szkolne od 1 września 2023 r. Tak się jednak, przynajmniej na razie, nie stanie, choć w czerwcu 2021 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, zapowiadając zmianę przepisów, podkreślał: „Szkoła musi mieć funkcję wychowawczą, a jeśli tak, to skoro ktoś nie chce chodzić na religię – jego sprawa, ale musi chodzić na etykę. Do tego modelu musimy powrócić”.

Kliknij i czytaj cały tekst. Źródło:
https://opoka.news/mein-wstrzymuje-obowiazek-wyboru-religii-badz-etyki