Słowo KWK KEP z okazji nowego roku 2020/2021

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców z okazji nowego roku szkolnego 2020/2021 oraz 30. rocznicy powrotu nauczania religii do polskiej szkoły.

Potrzeba zarówno szkolnych lekcji religii, jak i katechezy parafialnej – podkreśla Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w słowie z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego. W 30. rocznicę powrotu religii do szkół dziękuje rodzicom za współpracę i wsparcie.

Komisja Wychowania, zwracając się do rodziców, przywołuje słowa św. Jana Pawła II z adhortacji „Christifideles Laici” o tym, że „Rodzice chrześcijańscy są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci”. „Wraz z powrotem religii do szkół, rodzice otrzymali wsparcie dla swej misji pierwszych katechetów i otrzymują je do dziś. Lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią, w pewnym stopniu również przygotowują do sakramentów świętych, co w pełni dokonuje się poprzez katechezę parafialną”.
Pełny tekst: https://opoka.news/komisja-wychowania-kep-potrzeba-szkolnych-lekcji-religii-jak-i-katechezy-parafialnej. 

Nowy przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Podczas 386. Zebrania Plenarnego KEP, jakie odbyło się na Jasnej Górze, został wybrany nowy przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Bp Wojciech Osial zastąpi pełniącego dotychczas tę funkcję bpa Marka Mendyka.

Bp Wojciech Osial urodził się 19.11.1970 w Łowiczu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 25.05.1995 z rąk bpa Alojzego Orszulika. W latach 1995-2001 kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, które ukończył z tytułem doktorskim na podstawie dysertacji dotyczącej antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 habilitował się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z nauk teologicznych o specjalności katechetyka na podstawie rozprawy „Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku”. 24.12.2015 został mianowany biskupem tytularnym Cediae i pomocniczym Diecezji Łowickiej. Sakrę biskupią otrzymał 04.02.2016 w Łowiczu. Źródło: https://opoka.news/bp-wojciech-osial-nowym-przewodniczacym-komisji-wychowania-katolickiego-kep. 

Msza św. za śp. Danielę Nowakowską

Rodzina śp. Pani Danieli Nowakowskiej oraz Wydział Katechetyczny serdecznie zapraszają Kapłanów, Katechetów, Przyjaciół na Mszę świętą koncelebrowaną w Jej intencji.

Pani Daniela zmarła dnia 12 kwietnia 2020 roku, o czym wcześniej informowaliśmy.

Eucharystia sprawowana będzie w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Białymstoku przy ul. Traugutta 25 we wtorek 25 sierpnia 2020 o godz. 18.00.

Po Mszy świętej planowana jest chwila wspomnień o naszej Koleżance.

Zaproszenie na Zjazd Katechetyczny online

Informujemy, że z racji na stan pandemii oraz obowiązujące zalecenia sanitarno-epidemiologiczne tegoroczny Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny odbędzie się wyłącznie w Internecie, na kanale YouTube Archidiecezji Białostockiej ArchiBial MEDIA. Zapraszamy do oglądania w sobotę 29 sierpnia 2020. Rozpoczęcie o godz. 10.30.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fdcVEGoHZyc&feature=youtu.be 
Temat tegorocznego ADK brzmi: Towarzyszenie osobom niepełnosprawnym na drodze wiary w rodzinie, parafii i szkole. Wystąpią: Arcybiskup Tadeusz Wojda, Jolanta Broda, ks. Jerzy Sęczek, ks. Paweł Zalewski. Tematy:
-mgr Jolanta Broda: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji;
-ks. mgr lic. Jerzy Sęczek: Wychowanie religijne osób z niepełnosprawnościami;
-ks. mgr Paweł Piotr Zalewski: Przygotowanie osób niepełnosprawnych do sakramentów pojednania i pokuty, Komunii Świętej, bierzmowania.

List do Katechetów – wakacje 2020

Drodzy Katecheci, dobiegł końca rok szkolny i katechetyczny 2019/2020. Szkolne lekcje religii oraz posługa w parafiach związana z przygotowaniami do sakramentów świętych przybrały w tych ostatnich miesiącach odmienny charakter. Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami, m.in. koniecznością pracy zdalnej z uczniami. Z serca dziękujemy Wam za wytrwałość w głoszeniu Dobrej Nowiny w tych jakże innych, niełatwych warunkach. Dziękujemy za wszelkie piękne działania podejmowane na różnych odcinkach Waszego zaangażowania. Wierzymy, że czas wakacji pozwoli na zregenerowanie sił i odnowi katechetyczny zapał na kolejny rok pracy. Błogosławionego czasu odpoczynku!

Informujemy, że Wydział Katechetyczny pozostaje otwarty w lipcu i sierpniu. Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.30 pełni dyżur przynajmniej jeden pracownik Wydziału. Pełna treść Listu do Katechetów: kliknij i pobierz.

 

Nowe dyrektorium katechetyczne

"Katecheta ma być świadkiem wiary, a katecheza istotnym elementem ewangelizacji". W dniu 25 czerwca 2020 ogłoszono w Watykanie nowe dyrektorium katechetyczne, które stanowi uaktualnienie dyrektorium z roku 1997. 

Treść dokumentu została podzielona na trzy części i 12 rozdziałów. W pierwszej części jest mowa o roli katechezy w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Przypomina się w niej m.in. o należytym przygotowaniu katechetów, którzy winni być wiarygodnymi świadkami wiary.

W drugiej części dokumentu zostało m.in. uwypuklone znaczenie rodziny, która aktywnie uczestniczy w katechizacji i jest naturalnym miejscem życia wiarą. Rodzina uczy dzieci wiary, ale nade wszystko daje o niej świadectwo.

Trzecia część dyrektorium dotyczy katechezy w Kościołach partykularnych. Jest w niej mowa m.in. o szkołach katolickich, które w coraz większym stopniu powinny się stawać „wspólnotami wiary”. Podkreśla się też znaczenie nauczania religii w szkołach, dzięki czemu uczniowie mogą otrzymać wykształcenie całościowe, uwzględniające wymiar duchowy człowieka. Źródło: kliknij i zobacz.

Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w metropolii białostockiej

W związku z wejściem w życie Wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w metropolii białostockiej, przeznaczonych do stosowania przez duchownych, osoby konsekrowane i świeckich podejmujących jakąkolwiek posługę wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezbronnych, informujemy o obowiązku zapoznania się z Wytycznymi oraz podpisania deklaracji ich stosowania.

Wszyscy Katecheci zobowiązani są przekazać własnoręcznie podpisane deklaracje do Wydziału Katechetycznego do dnia 25 sierpnia 2020 roku. 

Pracownicy placówek katolickich przekazują podpisane deklaracje swoim dyrektorom.

Dokumenty do pobrania:

Komunikat w sprawie Wytycznych - kliknij i pobierz.
Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w metropolii białostockiej - kliknij i pobierz.
Deklaracja - kliknij i pobierz.

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Białostockiej - kliknij i zobacz.

Zmarł ks. prof. Radosław Chałupniak

W nocy 23 czerwca 2020 zmarł ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak. Urodził się w 1967 w Opolu, święcenia kapłańskie przyjął w 1993. W latach 1993-1997 odbył studia specjalistyczne z katechetyki na KUL pod opieką ks. prof. Mieczysława Majewskiego, zaś w latach 1995-1997 kształcił się w Podyplomowym Studium Psychoterapii w Lublinie. Został wykładowcą katechetyki, pedagogiki, dydaktyki i metodyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Był duszpasterzem akademickim, zasiadał w Radzie Programowej czasopisma „Katecheta”, a przez ponad rok był jego redaktorem naczelnym. Był rzeczoznawcą ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych, członkiem Europejskiej Ekipy Katechetycznej, Europejskiej Ekipy ds. Szkolnej Lekcji Religii, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Należał do Zarządu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. W 2015 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 1 września 2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego UO. Uroczystości pogrzebowe ks. prof. Radosława Chałupniaka odbędą się w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy. 

Requiescat in pace...

Szczegóły: kliknij i zobacz