Nowy "Leksykon katechetyczny"

Obszerny, bo liczący ponad 800 stron Leksykon katechetyczny jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce. Nie tylko przedstawia aktualny stan i kierunki rozwoju katechetyki, ale także wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom XXI wieku. To swoiste kompendium polskiej myśli katechetycznej, skierowane zarówno do praktyków, jak i teoretyków związanych z dziełem nauczania i wychowania w wierze (katechezy). Pomysł takiego opracowania jest kontynuacją wizji zmarłego w 2020 roku ks. prof. dra hab. Radosława Chałupniaka, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalisty w zakresie katolickiego wychowania religijnego i metodyki katechezy, któremu zadedykowano Leksykon.

Nowe opracowanie leksykalne treściowo obejmuje całokształt zagadnień należących do katechetyki ogólnej, fundamentalnej, materialnej, formalnej i szczegółowej, uwzględnia zasadnicze kierunki współczesnej posługi katechetycznej. Zawiera 224 hasła przedmiotowe. Poszczególne tematy i problemy ujmuje syntetycznie, odkrywając też powiązania z innymi zagadnieniami pastoralnymi i pedagogicznymi. Każde hasło posiada bibliografię z najnowszą literaturą przedmiotu, służącą pogłębieniu wiedzy czytelnika.

Czytaj dalej na stronie Wydawnictwa JEDNOŚĆ lub na stronie Opoka.news.

Etap diecezjalny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej

Dnia 9 marca 2022 roku, w I LO w Białymstoku, odbyły się eliminacje diecezjalne XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła” oraz uroczystość wręczenia nagród. W uroczystości wzięli udział: Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki, Ewa Mituła - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Barbara Buraczewska - Wicekurator Oświaty, Grażyna Dwilińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz licznie zgromadzona młodzież i katecheci.

Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Płocku, zakwalifikowali się uczniowie: Izabela Rutkowska z II LO w Białymstoku (pierwsze miejsce) oraz Gabriela Wieczorek z IV LO (drugie miejsce). Trzecie miejsce zajął Krzysztof Olszewski z II LO w Białymstoku, któremu zgodnie z regulaminem Olimpiady przysługuje tytuł finalisty zawodów III stopnia.

Głównym organizatorem OTK jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Za jej przebieg odpowiedzialny jest Komitet Główny oraz Komitety Diecezjalne. Organizatorem Olimpiady na etapie szkolnym i diecezjalnym w archidiecezji białostockiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć na stronie archidiecezji: kliknij i zobacz.

Oferta szkół i przedszkoli katolickich

Zachęcamy do korzystania z zaproszenia katolickich szkół i przedszkoli naszej archidiecezji, które ogłosiły nabór na rok szkolny 2022/2023. Swoją ofertę przesłały:

Zespół Szkół Katolickich im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku przy ul. Transportowej 2 (Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Przedszkole). Dni otwarte szkoły odbędą się od 7 do 12 marca 2022 w godz. 16.00-18.00. Więcej informacji: www.szkolabudujemyludzi.pl oraz w sekretariacie pod numerem tel. 856747677.

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku (Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum Ogólnokształcące). Dzień otwarty odbędzie się w sobotę 19 marca 2022 w godz. 10.00-13.00. Więcej informacji: www.szkola-katolicka.pl.

Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy ul. Mickiewicza 43 w Białymstoku. Dni otwarte odbędą się 9 i 30 marca 2022 w godz. 16.00-18.00. Więcej informacji: www.sp.misjonarki.pl.

Dane pozostałych przedszkoli i placówek wychowania katolickiego naszej archidiecezji u góry strony w zakładce „szkolnictwo katolickie”.

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP

1 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej (on-line).

Głównym tematem spotkania była refleksja nad motu propio papieża Franciszka „Antiquum ministerium”, wprowadzającym posługę katechety. Zgodnie z zachętą papieża Franciszka również Kościół w Polsce pragnie wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, aby poprzez posługę katechety jak najlepiej służyć wspólnocie wierzących i potrzebujących. Pierwszym zadaniem urzędowego katechety ma być docieranie z Ewangelią do tych, którzy żyją na peryferiach. Wzorem ich posługi są mężczyźni i kobiety z czasów apostolskich, którzy pomagali Pawłowi w głoszeniu Ewangelii. Urzędowy katecheta ma być nauczycielem i mistagogiem, towarzyszem drogi i pedagogiem, który naucza w imieniu Kościoła. Posługa ta - jak podkreśla Przewodniczący Komisji bp Wojciech Osial - może być szansą dla Kościoła polegającą na jeszcze większym zaangażowaniu osób świeckich w dzieło nauczania i posługiwania.

Członkowie i Konsultorzy Komisji po raz kolejny podjęli także jednoznaczną decyzję wsparcia idei równoważnej alternatywy dla lekcji religii i etyki w szkolnym programie nauczania. (...)

Czytaj dalej na stronie: https://opoka.news/komunikat-komisji-wychowania-katolickiego-kep-po-posiedzeniu-w-dniu-01-03-2022-r

Ostatnie dni na rejestrację szkoły

Drodzy Katecheci!

Przypominamy, że 25 lutego 2022 roku upływa termin rejestracji szkół do udziału w 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".

Zgłoszenia szkół przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.okwb.pl (zakładka ZGŁOŚ SZKOŁĘ).

Serdecznie zachęcamy!

Ogłoszenie

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej zwraca się z prośbą do PT. Katechetów - osób świeckich, kapłanów i sióstr zakonnych o informowanie na bieżąco Wydziału o gotowości do podjęcia pracy w katechezie (w tym przyjęcia dodatkowych godzin), ewentualnie o planowanym odejściu z pracy lub jej zawieszeniu (emerytura, urlop zdrowotny lub dłuższe zwolnienie), a także o potrzebie zmiany miejsca pracy. Usprawni to organizację katechizacji w szkołach i placówkach Archidiecezji, m.in. dokonanie - w razie potrzeby - koniecznych zmian. 

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego [...] wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły (§ 5 ust. 1). Wydział Katechetyczny wydaje takie skierowanie (misja kanoniczna) na pisemny wniosek proboszcza parafii, na terenie której znajduje się przedszkole lub szkoła. Za organizację nauczania religii w szkołach na terenie parafii odpowiedzialny jest proboszcz, który podejmuje ścisłe współdziałanie z rodzicami, szkołą i katechetami (Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 83; zob. także nr 140).

Zaproszenie ZSK im. Matki Bożej Miłosierdzia

Trwa nabór na rok szkolny 2022/2023 do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku. Istnieje możliwość odwiedzania szkoły w czasie dni otwartych, które odbędą w soboty 26 lutego i 19 marca 2022 roku w godz. 10.00-13.00. Szkoła proponuje ciekawą ofertę kształcenia oraz wychowanie w duchu katolickim na wysokim poziomie, a najpilniejsi uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego mogą uczyć się bez czesnego.

Informacje na temat szkoły można znaleźć na stronie internetowej www.szkola-katolicka.pl i na plakacie.

Zaproszenie ZSK im. ks. Franciszka Blachnickiego

Zespół Szkół Katolickich im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku przy ul. Transportowej 2 ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023 do Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Przedszkola.

Tydzień Otwarty szkoły odbędzie się w dniach 14-18 lutego oraz  7-12 marca 2022 w godz. 16.00-18.00. Obowiązują zapisy telefoniczne na konkretny dzień i godzinę.

Więcej informacji na stronie internetowej https://szkolabudujemyludzi.pl oraz w sekretariacie pod numerem tel. 856747677.