Warsztaty psychologiczne dla pracujących z młodzieżą

Zapraszamy na warsztaty psychologiczne skierowane do osób pracujących z młodzieżą. Propozycja jest adresowana do księży, sióstr zakonnych, katechetów oraz wszystkich zainteresowanych.

Proponowane są trzy spotkania, zatytułowane: KONTAKT, PROFILAKTYKA, INTERWENCJA. Zaproszenie dotyczy wszystkich trzech spotkań, przy czym możliwy jest udział tylko w wybranym spotkaniu tematycznym.

Terminy: 5-7 października 2020, 23-25 listopada 2020, 25-27 stycznia 2021.

Szczegóły: kliknij i pobierz.

X Tydzień Wychowania

W dniach 13-19 września 2020 obchodzimy w Polsce X Tydzień Wychowania pod hasłem "Budujmy więzi". Zwyczajem lat ubiegłych zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji dzieła wychowania katolickiego dzieci i młodzieży w naszych szkołach, przedszkolach i placówkach wychowawczych. Msza święta w tej intencji zostanie odprawiona w środę 16 września 2020 o godz. 9.30 w białostockiej bazylice archikatedralnej.

Relacja na stronie Archidiecezji. Kliknij i zobacz.

Z racji na stan pandemii oraz obowiązujące zalecenia sanitarno-epidemiologiczne zamiast organizowanej co roku konferencji zachęcamy do skorzystania w szkołach i parafiach z materiałów przygotowanych na X Tydzień Wychowania: z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski oraz obszernych materiałów do katechez i liturgii dostępnych na stronie www.tydzienwychowania.pl

Msza święta na rozpoczęcie roku 2020/2021

Zapraszamy na Mszę świętą z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego, którą odprawi Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki w środę 2 września 2020 roku o godz. 9.30 w Bazylice pw. św. Rocha w Białymstoku.

Relacja z Mszy świętej - na stronie Archidiecezji. Kliknij i zobacz.

Gratulujemy Pani Wizytator Barbarze Bachurek wyróżnienia "Zwiastun radosnej nowiny". Kliknij i zobacz.

Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny 2020 online

Z racji na stan pandemii oraz obowiązujące zalecenia sanitarno-epidemiologiczne tegoroczny Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny odbył się w internecie. Materiał pozostaje dostępny na kanale YouTube ArchiBial MEDIA. Zapraszamy do oglądania: 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=fdcVEGoHZyc&feature=youtu.be 

Temat ADK: „Towarzyszenie osobom niepełnosprawnym na drodze wiary w rodzinie, parafii i szkole”.

Prelegenci: Jolanta Broda - „Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji”; ks. Jerzy Sęczek - „Wychowanie religijne osób z niepełnosprawnościami”; ks. Paweł Zalewski - „Przygotowanie osób niepełnosprawnych do sakramentów pojednania i pokuty, Komunii Świętej, bierzmowania”. 

Słowo KWK KEP z okazji nowego roku 2020/2021

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców z okazji nowego roku szkolnego 2020/2021 oraz 30. rocznicy powrotu nauczania religii do polskiej szkoły.

Potrzeba zarówno szkolnych lekcji religii, jak i katechezy parafialnej – podkreśla Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w słowie z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego. W 30. rocznicę powrotu religii do szkół dziękuje rodzicom za współpracę i wsparcie.

Komisja Wychowania, zwracając się do rodziców, przywołuje słowa św. Jana Pawła II z adhortacji „Christifideles Laici” o tym, że „Rodzice chrześcijańscy są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci”. „Wraz z powrotem religii do szkół, rodzice otrzymali wsparcie dla swej misji pierwszych katechetów i otrzymują je do dziś. Lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią, w pewnym stopniu również przygotowują do sakramentów świętych, co w pełni dokonuje się poprzez katechezę parafialną”.
Pełny tekst: https://opoka.news/komisja-wychowania-kep-potrzeba-szkolnych-lekcji-religii-jak-i-katechezy-parafialnej. 

Nowy przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Podczas 386. Zebrania Plenarnego KEP, jakie odbyło się na Jasnej Górze, został wybrany nowy przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Bp Wojciech Osial zastąpi pełniącego dotychczas tę funkcję bpa Marka Mendyka.

Bp Wojciech Osial urodził się 19.11.1970 w Łowiczu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 25.05.1995 z rąk bpa Alojzego Orszulika. W latach 1995-2001 kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, które ukończył z tytułem doktorskim na podstawie dysertacji dotyczącej antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 habilitował się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z nauk teologicznych o specjalności katechetyka na podstawie rozprawy „Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku”. 24.12.2015 został mianowany biskupem tytularnym Cediae i pomocniczym Diecezji Łowickiej. Sakrę biskupią otrzymał 04.02.2016 w Łowiczu. Źródło: https://opoka.news/bp-wojciech-osial-nowym-przewodniczacym-komisji-wychowania-katolickiego-kep. 

Msza św. za śp. Danielę Nowakowską

Rodzina śp. Pani Danieli Nowakowskiej oraz Wydział Katechetyczny serdecznie zapraszają Kapłanów, Katechetów, Przyjaciół na Mszę świętą koncelebrowaną w Jej intencji.

Pani Daniela zmarła dnia 12 kwietnia 2020 roku, o czym wcześniej informowaliśmy.

Eucharystia sprawowana będzie w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Białymstoku przy ul. Traugutta 25 we wtorek 25 sierpnia 2020 o godz. 18.00.

Po Mszy świętej planowana jest chwila wspomnień o naszej Koleżance.

Zaproszenie na Zjazd Katechetyczny online

Informujemy, że z racji na stan pandemii oraz obowiązujące zalecenia sanitarno-epidemiologiczne tegoroczny Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny odbędzie się wyłącznie w Internecie, na kanale YouTube Archidiecezji Białostockiej ArchiBial MEDIA. Zapraszamy do oglądania w sobotę 29 sierpnia 2020. Rozpoczęcie o godz. 10.30.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fdcVEGoHZyc&feature=youtu.be 
Temat tegorocznego ADK brzmi: Towarzyszenie osobom niepełnosprawnym na drodze wiary w rodzinie, parafii i szkole. Wystąpią: Arcybiskup Tadeusz Wojda, Jolanta Broda, ks. Jerzy Sęczek, ks. Paweł Zalewski. Tematy:
-mgr Jolanta Broda: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji;
-ks. mgr lic. Jerzy Sęczek: Wychowanie religijne osób z niepełnosprawnościami;
-ks. mgr Paweł Piotr Zalewski: Przygotowanie osób niepełnosprawnych do sakramentów pojednania i pokuty, Komunii Świętej, bierzmowania.