Konferencja "Człowiek - między Bogiem a zwierzęciem"

 

Drodzy Katecheci,

w październiku 2022 roku zapraszamy do udziału w spotkaniach w ramach 40. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku. Wszystkie spotkania są otwarte dla zainteresowanych.

Szczegółowy program na stronie głównego organizatora - Klubu Inteligencji Katolickiej. Kliknij i zobacz.

W szczególny sposób zapraszamy na konferencję "Człowiek - między Bogiem a zwierzęciem" z udziałem ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego, ks. dr. Jacka Prusaka SJ, dr. Łukasza Lamży, red. Bronisława Wildsteina. Panel dyskusyjny poprowadzi red. Dorota Łosiewicz.

Konferencja odbędzie się w sobotę 15 października 2022 roku o godz. 10.00 w Auli św. Kazimierza w budynku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, ul. Warszawska 46.

Rekolekcje Katechetów 4-6.11.2022

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym rekolekcje.

Posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP 20.09.2022

Dnia 20 września 2022 w Porszewicach odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP, któremu przewodniczył Biskup Wojciech Osial. W pierwszej części obrad Przewodniczący wraz z członkami i konsultorami Komisji wyrazili wdzięczność i uznanie wszystkim osobom, które angażują się w proces formacji wiary, czy to w przestrzeni szkolnej lekcji religii, czy katechezy parafialnej. Jest to priorytetowe dzieło w całej posłudze wspólnoty Kościoła. Podkreślono, że proces formacji, który dokonuje się w czasie lekcji religii i katechezy, to także troska o szeroko rozumiany rozwój człowieka. To także budowanie ludzkiej wrażliwości na dobro, prawdę i piękno.

Komisja Wychowania Katolickiego wyraziła także potrzebę wsparcia inicjatywy rządowej o wprowadzeniu obowiązkowej lekcji etyki. Wychowanie ukierunkowane na wartości jest obowiązkiem wspólnym rodziny, państwa i wspólnoty Kościoła.

Innym tematem były prace związane z opracowaniem nowego dyrektorium katechetycznego w Polsce oraz przygotowaniem dokumentu określającego posługę katechisty.

Zob. cały komunikat na stronie: https://opoka.news/komunikat-z-posiedzenia-komisji-wychowania-katolickiego-kep_37482 (dostęp: 22.09.2022).

XXXIII Olimpiada Teologii Katolickiej - PELPLIN 2023

W roku szkolnym 2022/2023 Diecezja Pelplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Hasło Olimpiady brzmi: „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”. Prosimy wszystkich Katechetów o rozpowszechnienie tego wydarzenia, zachęcenie i motywowanie uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie.

Harmonogram: kliknij i zobacz. Literatura: kliknij i zobacz.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Olimpiadzie Teologii Katolickiej, powinni zgłosić się do swojego katechety w szkole. Następnie katecheci zgłaszają szkołę do Wydziału Katechetycznego w swojej diecezji (zob. Regulamin §6, p.3).

Uwaga! Obowiązuje odnowiony regulamin oraz formularze: FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZNIA oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY. Regulamin oraz formularze do pobrania ze strony internetowej XXXIII OTK: kliknij i zobacz. Więcej informacji na stronie www.otk.pl.

XII Tydzień Wychowania

W dniach 11-17 września 2022 roku będziemy przeżywać w Polsce XII Tydzień Wychowania. Jego hasłem są słowa z Ewangelii wg św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 roku. Zachęcamy do korzystania z materiałów katechetycznych i liturgicznych dostępnych na stronie tydzienwychowania.pl.

Zwyczajem lat ubiegłych, zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji dzieła wychowania katolickiego dzieci i młodzieży. Uroczysta Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego, zostanie odprawiona w piątek 16 września 2022 roku o godz. 9.30 w białostockiej bazylice archikatedralnej. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wychowanków i uczniów katolickich przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych naszej Archidiecezji, razem z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami, a także wszystkich tych, którym leży na sercu sprawa katolickiego wychowania dzieci i młodzieży.

Relacja z wydarzenia na stronie Archidiecezji. Kliknij i zobacz.